Sök

Just nu är det störningar när du ringer 114 14. Vid akuta eller pågående ärenden ring 112. Felsökning pågår. Polisens e-tjänster fungerar som vanligt.

Trafiksäkerhet i fokus under Summer Meet

Ylva Frohm, trafikpolis i PO Västmanland

Ylva Frohm, trafikpolis i PO Västmanland

Den 6–8 juli arrangeras Västerås Summer Meet. För polisen i Västmanland innebär det att man arbetar med en av sommarens mest intensiva helger, framför allt när det gäller trafiken.

Ylva Frohm, trafikpolis i polisområde Västmanland, arbetar för tionde gången med Summer Meet. Här berättar hon mer om trafikpolisens främsta uppgift under bilträffen – arbetet med trafiksäkerhet.

Hallå där Ylva Frohm. Kan du berätta om trafikpolisens främsta uppgift under Summer Meet?

– Trafikpolisens främsta uppgift är att arbeta med trafiksäkerhet, det innebär att vi genomför nykterhetskontroller, hastighetskontroller samt ser till att lagföra/bötfälla beteendebrott i trafiken. Vi genomför flygande besiktningar utmed vägarna och vi ska även se till att trafiken flyter på så bra som möjligt genom bland annat trafikdirigering.

I dagsläget finns det inget tillstånd till att genomföra den traditionella bilcruisingen. Vad innebär det för polisen?

– Vi kommer inte att tillåta en icke tillståndsgiven cruising, som exempelvis spontancruising. Om det kommer att arrangeras bilcruisingar utan tillstånd, är polisens uppgift att skapa trygghet, förebygga och förhindra brott, minska ordningsstörningar samt trafikkaos. Det innebär att vi bland annat kommer att arbeta med vägavspärrningar och trafikdirigering. Vanliga trafikregler gäller och vi kommer att bötfälla och rapportera de som ej följer gällande lagstiftning.

Avslutningsvis, vilka tre tips vill du ge till besökarna under Summer Meet?

 1. Följ de trafikregler, skyltar och väganvisningar som finns.
 2. Tänk på din och andras trafiksäkerhet, kör med omdöme och var nykter.
 3. Det kan uppstå trafikstörningar, så om det är möjligt – lämna din bil hemma.

Trafikavspärrningar i Västerås under Summer Meet

Under dessa dagar kommer ett antal gator att stängas av för trafik, vilket kommer påverka framkomligheten.

Trafikavspärrningarna gäller från torsdag 6 juli till och med lördag 8 juli och kommer att pågå mellan klockan 16.00 till och med klockan 02.00 under samtliga dagar.

Dessa gator berörs av avspärrningarna:

 • Stora Gatan/Västra Ringvägen – gatan är avstängd från korsningen Stora gatan/Västra Ringvägen i riktning mot Västra Ringvägen och till infarten vid Resecentrum.
 • Västra Ringvägen/Västgötegatan - utfarten vid Västra Ringvägen från Västgötegatan är avstängd.
 • Södra Ringvägen/infart Resecentrum – gatan är avstängd från Resecentrum och västerut på Södra Ringvägen.
 • Hamngatan/ Kungsängsgatan – det är förbjudet att svänga ner för Hamngatan från Kungsängsgatan.
 • Sjöhagsvägen/Lögarängsvägen – det är förbjudet med motorfordonstrafik på Sjöhagsvägen från korsningen Lögarängsvägen/Sjöhagsvägen.
 • Sjöhagsvägen /Djuphamnsvägen – det är förbjudet med motorfordonstrafik på Sjöhagsvägen från korsningen Djupahamnsvägen/Sjöhagsvägen.
 • Västra Ringvägen/Hållgatan – utfarten vid Västra Ringvägen från Hållgatan är avstängd.
 • Hammarbyrampen/Köpingsvägen – det för förbjudet med motorfordonstrafik på Köpingsvägen i riktning mot centrum.
Karta över vägavspärrningarna.

Karta över vägavspärrningarna.

De som är undantagna från förbudet är bussar i linjetrafik, utryckningsfordon, personal på Länsstyrelsen i tjänst och boende på Slottsstigen.

Anledningen till avspärrningarna är för att minimera riskerna för allvarligare trafikstörningar och incidenter.