Sök
Stäng Meny

Unga skyddar äldre i Falkenberg

Bild 1/3
Två poliser framför en scen.
Anneli Svensson och Anders Persson i Falkenberg har tagit ett steg till i arbetet mot bedrägerier mot äldre. Vid fyra tillfällen träffar de uppemot 800 gymnasieelever i Falkenberg med syftet att få de unga att skydda äldre anhöriga mot bedrägerier. Bild: Gith Thedvall
Bild 1/3
Två poliser på en scen.
Anneli och Anders har talat inför många grupper med äldre men här fick de använda en annan pedagogik för att få med de unga. Brottsvinsterna omsattes i sånt som de unga kan relatera till. De förklarade också vart stora delar av dessa vinster tar vägen. Bild: Gith Thedvall
Bild 1/3
Ett visitkort, fram och baksida
Eleverna fick ett visitkort med QR-koder och uppmaningen att ha ett personligt möte med sina far- och morföräldrar där de pratar om det som finns bakom koderna.

Under några veckor i maj mötte polisen i Falkenberg gymnasieelever. Målet var att få dem att prata med sin mormor, morfar, farfar eller farmor om bedrägerier för att hjälpa de äldre att skydda sig mot brott.  

När eleverna kommer in i den stora aulan på skolan möts de av en bild på polisens insatsstyrka med dragna vapen. Men dagens föreläsning handlar inte om polisens arbete utan om hur de unga kan hjälpa till i arbetet med att förebygga brott genom att skydda sina äldre anhöriga.

Information till äldre

Polisen i Falkenberg arbetar aktivt mot bedrägerier mot äldre. Under förra året mötte Anneli Svensson, kommunpolis och Anders Persson som är stationsbefäl 32 grupper med äldre för att tala om hur de kan stärkas och skyddas mot bedrägerier.

Nu har de tagit ett steg till. Vid fyra tillfällen träffar de uppemot 800 gymnasieelever i Falkenberg.

– Vårt budskap till dem är tydligt – ni kan hjälpa era mor- och farföräldrar att stå emot bedragarnas knep. Ni har den tekniska kunskapen och ni har engagemanget som kan skydda era äldre anhöriga, säger Anders Persson.

Operation Legatus

Operation Legatus är en polisiär operation i syfte att minska bedrägerier mot äldre. Legatus betyder ambassadör på latin och målet är att de unga ska prata med äldre anhöriga och på så sätt stärka dem att stå emot bedrägerierna.

– I mötet med de äldre har vi sett att de ofta har en bristande teknisk förmåga och att de behöver höra budskapen många gånger och från flera håll. Det var då vi tänkte på de unga – de kan tekniken och kan tala om de här brotten och på så sätt få den äldre anhöriga att få styrka att stå emot bedragarnas knep, säger Anneli Svensson.

Brottsvinster till kriminella

Anneli och Anders visade statistik över brottsvinster genom att visa antal bilar och hamburgare det går köpa för en månads brottsvinster. De förklarade också vart stora delar av dessa vinster tar vägen.

– Det finns en tydlig koppling mellan mormor Agdas pengar och den grova organiserade brottsligheten. Dödligt skjutvapenvåld är en stor del av den organiserade brottsligheten och misstänkta för vapenbrott hittas i utredningar om bedrägerier mot äldre, säger Anneli Svensson. 

Psykisk ohälsa

Anneli Svensson talade också om det som ofta händer med äldre personer som utsätts för de här brotten.

– Att de blir av med pengar är en sak men det som är extra allvarligt är att många äldre känner sorg och blir deprimerade efter att de utsatts. Vi möter många som mår dåligt, känner skuld och har en sämre psykisk hälsa. Så ska det inte vara, äldre ska inte känna skuld utan stå emot brotten och ni kan stärka dem, säger hon.

Social manipulation

Anders Persson visade några verkliga anmälningar där personer utsatts för bedrägerier.

– Det ni kan se här är att de drabbade säger att de blivit övertalade, att det varit stressigt och att de inte hunnit tänka. Detta handlar om social manipulation och något som bedragarna använder för att förmå den äldre att logga in på bank-id eller lämna ut koder. Hade de lagt på luren hade bedrägeriet kunnat förhindras och det är här ni kommer in, säger han, ni kan stärka de äldre.

– De äldre är uppfostrade att lita på folk, de tror att någon som säger sig ringa från polisen eller en myndighet är ärlig. Dessutom är de som ringer väldigt trevliga och säger ofta att de vill hjälpa den äldre med något som blivit fel, säger Anneli Svensson.

Viral våg

Anders och Anneli uppmanade de unga att ha ett personligt möte med äldre anhöriga och då skanna de QR-koder de fått på ett litet visitkort. I mötet med den äldre kan de visa filmerna och prata om det som står på polisen.se om hur de kan skydda sig.

– Ta er tid att sitta ner med era äldre och prata om de här brotten. Och lägg inlägg om det i era kanaler så att fler pratar med de äldre. Tänk om vi kunde starta en viral våg här i Falkenberg, säger Anneli Svensson. 

Men varför en bild på insatsstyrkan? Anders Persson gav förklaringen.

– Insatsstyrkan skyddar viktiga platser och personer, ni unga ska skydda de äldre mot bedragare.