Sök
Stäng Meny

Långtidsanalys om dödligt våld mot utomstående

Diagram över antal sprängningar och skjutningar

Analysen visar att våld genom skjutningar och sprängningar drabbar tredje person i större utsträckning.

I en ny långtidsanalys om hur utomstående, så kallad tredje man, drabbats av dödligt våld genom skjutningar och sprängningar syns en ökning under de senaste åren. Även om det skett en negativ utveckling är det är fortfarande ovanligt att utomstående drabbas.  

Under de senaste åren har det skett cirka 500 skjutningar eller sprängningar per år. I en ny sammanställning, genomförd mellan 2012-2023, framkommer att utav det totala antalet sprängningar och skjutningar så skedde 68 stycken sprängningar eller skjutningar där 88 utomstående personer skadades eller dödades.

– Utvecklingen går i en negativ riktning, och det är alltid väldigt allvarligt när utomstående drabbas av det dödliga våldet och gängkonflikterna. Samtidigt är det totalt sett fortfarande en ovanlig händelse tredje man drabbas, säger Joakim Sturup.

Utveckling över tid

Mellan 2012-2017 genomfördes det i snitt 3 skjutningar eller sprängningar där 3 målsägande var utomstående personer. Under den senare delen av den analyserade perioden är det 10 händelser med 14 målsägare per händelse. Samtidigt har det skett en geografisk förflyttning, från en spridning över flera städer till en koncentration i region Stockholm.

Förändringar i tillvägagångssätt driver en negativ utveckling

Faktorer som påverkar utvecklingen är tid och plats, utförarens kunskap och ålder samt typ av vapen och antal avfyrade skott.

– Det är en oroväckande utveckling. Vi kan se att tidigare genomfördes dessa typer av dåd på nattetid och på avskilda platser, medan under de senaste åren har skjutningar och sprängningar skett i på mer publika platser där allmänheten har tillträde och då på dagtid då fler människor är i rörelse, säger Joakim Sturup.

Utveckling visar också att utföraren numera är yngre, generellt impulsivare och med låg kunskap och förmåga att hantera det vapnen som de avfyrar. Det har även blivit vanligare med automatvapen och fler skott avlossas per händelse. Utöver detta är även vanligare med utförare som genomför mord på personer de inte känner, vilket medför att risken att fel person blir måltavla ökar.

Artikel: Offensivt arbete mot de kriminella nätverken