Sök

Myndighetsgemensam insats i fjällen - allvarliga brister upptäckta

Polisen har tillsammans med Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Jämnställdhetsmyndigheten och Kronofogden genomfört myndighetsgemensamma arbetsplatskontroller i Idre och Sälen. Samverkan är en del av regeringsuppdraget mot Arbetslivskriminalitet (A-krim).

Vid kontrollerna som gjordes på byggarbetsplatser kunde allvarliga brister identifieras av flera myndigheter.

Bland annat hittades ett stort antal byggarbetare som nu misstänks sakna tillstånd att arbeta i Sverige. Polisen utreder därför flera fall av brott mot utlänningslagen.

Arbetsmiljöverket påträffade allvarliga brister i fallskyddet samt allvarliga brister gällande byggställningarnas stabilitet. Bristerna medförde omedelbara förbud. Utöver det så utfördes även kontroll av utstationerade arbetstagare.

Skatteverket genomförde kontroll av dokumentationsskyldigheten i form av personalliggarkontroller. Skatteverket anträffade drygt 10 företag under kontrolldagarna och bland de brister som uppmärksammats kan nämnas att delar av personal inte var registrerad i personalliggaren samt att man hittade brister vad gäller anmälan av byggarbetsplats till Skatteverket.

Om dessa besök leder till fördjupade utredningar är för tidigt att uttala sig om.