Sök

Farligt beteende gentemot trafikanter på E18/ E20 Västhaga i Örebro

Under både eftermiddagen på måndagen och tisdagen mottog polisen samtal om att det kastats föremål så som sten och is/snö på fordon i Västhaga i Örebro.

Personer har från gång- och cykelbron som leder över E18/ E20 kastat dessa föremål i olika storlekar, ner på passerande fordon.

Fordon som blivit träffat har klarat sig från skador men vid det mest allvarliga fallet träffades en lastbil, vilket spräckte vindrutan på fordonet.

Att kasta föremål på ett fordon som framförs i upp till 90 km/h kan innebära livsfarliga konsekvenser. Föremålets tyngd i kombination med fordonets hastighet kan göra att vindrutan krossas och att föremålet träffar föraren eller en passagerare och orsaka skada eller dödsfall.

Rubriceringen på den aktuella händelsen är skadegörelse men beroende på personens uppsåt som kastade samt utfall av händelsen så kan det bli tal om allvarligare rubriceringar.

Vid tidigare liknande fall har det varit ungdomar som begått brott som detta, dock är det inte klarlagt i dessa fall. Vi vädjar dock till allmänheten att prata med barn, vänner och unga i sin närhet. Både om konsekvenserna av den här typen av handlande men också ifall någon besitter viktig information.

Polisen är väldigt intresserade av att komma i kontakt med personer som kan ha sett eller hört någonting som kan sättas i samband med ovanstående händelser. Det kan handla om alltifrån en så kallad ”utmaning” på sociala medier som kommentarer eller iakttagelser. Kontakta polisens växel på 114 14 och uppge ”tips” i talsvaret för snabbare framkoppling till operatör.