Sök

Sjöpolisen kommer att patrullera Hjälmaren i sommar

Sjöpolisen i region Väst kommer stötta upp och patrullera i Hjälmaren under sommaren.

Sjöpolisen i region Väst kommer stötta upp och patrullera i Hjälmaren under sommaren. Bild: Minna Riddarstolpe

Under fjolåret inkom önskemål från allmänheten till polisen i region Bergslagen att kontrollera personer och vattenfordon i Hjälmaren. Allmänheten upplevde att det förekom sjöfylleri, stök och stölder på olika platser runt om i området.

Med bakgrund av dessa önskemål kommer nu Polismyndigheten att agera i frågan. I dagarna blev det klart att Sjöpolisen från region Väst kommer bemanna och patrullera i Hjälmaren under sommaren. Deras främsta syfte är att stoppa pågående brott, jobba brottsförebyggande och trygghetsskapande.

Nedan följer ett axplock av vad Sjöpolisens uppgifter kommer att vara:

  • Förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och vårdslöshet i sjötrafiken.
  • Förebygga och ingripa mot stölder av båtmotorer, båtar och andra vattenfordon.
  • Utöva jakt- och fisketillsyn.
  • Delta i räddningsinsatser och utreda olyckor på sjön.
  • Utreda brott mot fiskelag (1993:787).
  • Ansvarar för eftersök av försvunna personer i marin miljö.
  • Precis som andra poliser ingripa mot alla brott, oavsett om de sker på land eller till sjöss.

Du som privatperson kan också hjälpa polisen att stoppa och förebygga brottslighet på sjön. Tips kan lämnas på polisen.se samt 114 14. Är brottet pågående eller akut - larma 112.

Eventuella frågor från media kan mejlas in till media.bergslagen@polisen.se.