Sök

En annan bild av upploppet idag: 288 fängelseår – hittills

Polis framför en vägg med bilder av dömda personer.

Polis framför en vägg med bilder av dömda personer. Bild: Polisen

Bilderna av ett våldsamt upplopp spreds snabbt då och rapporteringen från utredningen har pågått sen dess. I dagsläget är det en helt annan bild av vad våldet då har resulterat i tills idag.

Över sjuhundra dagar senare står vi fortfarande i en pågående utredning för att klargöra vilka som begick brottsliga handlingar i samband med det upplopp som kom att uppstå i samband med den allmänna sammankomst som var planerad att ske i Sveaparken, i Örebro på 2022 års långfredag.

- Det våldsamma upploppet då har i dagsläget resulterat i totalt 288 fängelseår, det ger i sig ett snitt på 2,5 år per person. Men på något sätt kanske det viktigaste är lärdomen som jag hoppas och tror att hela det här upploppet, utredningen och lagföringen för med sig. Det vill säga att tydliggöra vad som inte är, eller var, okej och varför. Den typen av tydlighet tror jag är ett måste för att tillsammans bygga ett tryggare samhälle, säger Henrik Dahlström som är kommenderingschef inom Polismyndigheten.

Mängd är något som har varit återkommande i hela det här arbetet.

- Det var många på plats där och då i Sveaparken, det har varit mycket material att hantera, många har dömts och många år har utdömts redan nu. Men jag tycker också att bilden som kopplar till denna nyhet blir en viktig kontrast mellan då och nu. Den visar ett av utredarnas rum och ger ett utsnitt av allt material och alla personer som vi haft att jobba med, berättar Henrik Dahlström.

Från upplopp till faktiska domar

Mer än sjuhundra timmars filmmaterial har kommit att utgöra grunden för utredningen. Filmer och bilder från polisen själva men också från medborgare som velat stötta utredningen. Material som visar många människor på plats, en hel del som ägnar sig åt brottsliga handlingar medan andra inte gör det. Handlingar behövde kopplas ihop med en faktisk person för att man ska kunna pröva hen rättsligt. Det i sig gör att utredningen fortfarande pågår.

- Varje persons rättsliga prövning är resultatet av att allt bild- och filmmaterial har gåtts igenom utifrån hens perspektiv. Vad gjorde han eller hon på platsen och vilka av dessa handlingar är brottsliga? Vilka av dem går in under åtalspunkten grovt sabotage mot blåljusverksamhet? Så gott som varje sten som kastades och varje kravallstaket som demonterades har gåtts igenom och kopplats ihop med en person, förklarar Henrik Dahlström.

Som sagt, nu när det är över sjuhundra dagar senare har 467 personers handlande där och då i Sveaparken gåtts igenom. Nuläget ser ut så här:

  • 288 fängelseår har utdelats och snittiden är 2,5 år.
  • 152 personer har delgivits misstanke om grovt brott.
  • 132 personer har dömts för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. Av dem är 129 män och 3 kvinnor. 21 stycken är ungdomar mellan 15 och 18 år.
  • 124 topsningar har gjorts, av dem har 2 träffar med koppling till andra brott gjorts.

- Utredningen pågår fortfarande, så det här är bara just-nu-siffror och inte ett faktiskt slutresultat. Mycket av det jobb som nu görs är efterarbete på den identifieringshjälp som vi fick från medborgare som lämnade tips i samband med en publicering på över femtio personbilder strax innan jul. Stort tack för det alla ni som bidrog, avslutar Henrik Dahlström.

Presskontakt

Henrik Dahlström
Kommenderingschef

072-577 42 20