Sök

Resultat av skoterinsats i norra Värmland

Fjälltrafiken och snöskotrar har kontrollerats i tre veckor.

Fjälltrafiken och snöskotrar har kontrollerats i tre veckor av lokalpolisområde Torsby. Bild: Lars Hedelin

Under tre veckor har polisen kontrollerat snöskotrar och dess förare i de norra delarna av Värmland.

Under veckosluten i vecka 7,8 och 9 har polisen i lokalpolisområde Torsby utfört ett flertal kontroller av snöskotrar i de norra delarna av länet, främst Branäs med omnejds samt Bastuknappen. Det har även utförts en del kontroller av biltrafik i anslutning till skoterleder.

Nedan följer ett urval av det som har rapporterats in av våra patruller:

  • Fem tillåtande av olovlig körning
  • Sju olovliga körningar
  • Tre rattfyllerier
  • Elva böter på grund av att förare och/eller passagerare saknade hjälm
  • Två fordon var avställda och ytterligare en var sedan tidigare belagd med körförbud
  • 100 snöskoterförare kontrollerades vid nykterhetskontroller

Fjälltrafiken:

  • Tio bilister fick böter då man kört för fort mot gällande hastighetsbegränsning
  • Över 100 fordonskontroller genomfördes, både körkort och nykterhet