Sök

Narkotika och brottsförebyggande arbete

I projektet ”Gävleborg mot narkotika” genomfördes i slutet av januari en insats mot narkotika i Sandviken. Fokus låg på BF-insatser för att motverka att unga hamnar i kriminalitet. Även förrättningar med Kronofogden och operativa insatser genomfördes.

Den här veckolånga insatsen bestod av två delar, under dagtid genomförde polisen skolbesök för att prata med ungdomarna om hur de kriminella nätverken försöker rekrytera unga. Det utfördes också förrättningar tillsammans med Kronofogdemyndigheten. Kvällstid genomfördes operativa insatser för att på olika sätt försvåra för de kriminella nätverken som försörjer sig på narkotikaförsäljningen.

Dialog i skolorna

Polisen besökte fyra skolor i Sandviken för att öka kunskapen om hur rekrytering av barn och unga in i kriminella miljöer går till. Där narkotikan ofta är en inkörsport till kriminalitet.

–  Det är viktigt att arbeta förebyggande med ungdomar och med föräldrainsatser. De kriminella nätverken utnyttjar allt fler unga och därför besökte vi skolorna för att prata med ungdomarna om hur den kriminella miljön ser ut, vad det kan leda till och hur man kan söka hjälp. Vi utgick från ett diskussionsmaterial och eleverna ställde många relevanta frågor kopplat till ämnet. En fråga som var gemensam för många klasser handlade om rädsla och oro för att råka illa ut av de kriminella gängen om man skulle tipsa polisen om vad man har sett. Min förhoppning är att den här diskussionen fungerade som en form av ögonöppnare och att de blev medvetna om hur de på bästa sätt kan hålla sig borta från den här miljön, säger Robin Hammar, polisinsatschef.

Samverkan med Kronofogdemyndigheten

Polisen bistod också Kronofogdemyndigheten vid ett antal förrättningar i syfte att återta brottsvinster som är en viktig del i arbetet mot brottslighet.

Minska tillgång och efterfrågan

På kvällarna genomförde polisen riktade insatser mot personer och platser som är aktuella i sammanhanget, men även mot personer som inte är kända för den här typen av brottslighet tidigare.

– Narkotikaförsäljningen är en drivkraft för de kriminella nätverken och därför är det viktigt att minska tillgången och efterfrågan. Narkotikan bidrar också till det våld vi har sett den senaste tiden och skapar otrygghet i samhället. Under insatsen kunde vi lagföra personer för både narkotika- och vapenbrott, säger Robin Hammar.