Sök

Nytt medborgarlöfte för Knivsta

Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande och Åsa Larsson, tf lokalpolisområdeschef, när de signerade medborgarlöftet i måndags.

Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande och Åsa Larsson, tf lokalpolisområdeschef, när de signerade medborgarlöftet i måndags. Bild: Polisen

I det nya medborgarlöftet för Knivsta kommun finns fyra fokusområden som är särskilt prioriterade. Målet är att Knivsta ska vara en säker och trivsam plats för både invånare och besökare.

I måndags undertecknade tf lokalpolisområdeschefen Åsa Larsson och kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette och ett nytt medborgarlöfte för Knivsta kommun. Medborgarlöftet gäller 2024–2025 och innebär att kommunen och polisen ska fortsätta samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Knivsta.

Genom medborgarlöftet åtar sig kommunen och polisen att arbeta tillsammans med att skapa trygghet och förebygga brott. Målet är att Knivsta ska vara en säker och trivsam plats för både invånare och besökare.

Medborgarlöftet utgår bland annat från undersökningar om hur invånarna upplever tryggheten och det trygghetsskapande arbetet i Knivsta. De undersökningar som har gjorts i Knivsta visar att många invånare upplever att kommunen är trygg och säker. Vissa resultat pekar dock på att det finns delar i centrala Knivsta och Alsike som ibland kan kännas otrygga.

– Att Knivsta fortsätter vara ett tryggt samhälle är en av våra mest prioriterade frågor. En avgörande del i det arbetet är en nära och långsiktig samverkan mellan kommunen och polisen. Trygghet är något vi skapar tillsammans, säger Matilda Hübinette, kommunstyrelsens ordförande i Knivsta kommun.

– Våra medborgarlöften är viktiga för vårt arbete. De innehåller formulerade fokusområden, där vi ska arbeta på längre tidshorisont tillsammans med kommunen, säger Åsa Larsson, tf lokalpolisområdeschef Uppsala/Knivsta.

I det nya medborgarlöftet finns fyra fokusområden som är särskilt prioriterade för 2024–2025. Tre av dessa – samverkan kring ungdomar, polisnärvaro och insatser mot narkotika – kvarstår från föregående medborgarlöfte. Det fjärde fokusområdet handlar om våld i nära relationer – en brottstyp som ofta drabbar kvinnor och barn, med få anmälningar och stora mörkertal.

Periodens fyra fokusområden i korthet:

  • Samverkan kring ungdomar med normbrytande beteende för tidigare upptäckt av riskbeteende eller kriminalitet.
  • Polisnärvaro på prioriterade platser för ökad trygghet och minskad brottslighet.
  • Insatser i samverkan mot narkotika.
  • Arbete mot våld i nära relation.