Sök

Så genomfördes operation Julfrid

Under julen hade polisen i region Mitt ökad närvaro i bostadsområden och fanns på plats vid köpcentrum för att berätta mer om arbetet mot våld i nära relation.

Framför allt handlar operation Julfrid om att sprida information om hur den som är utsatt för våld i hemmet kan söka hjälp eller vart den som misstänker att allt inte står rätt till hos en vän eller granne kan vända sig. Flera skolor har fått besök och flyers med brottsförebyggande information har delats ut vid trafikkontroller, i receptioner och vid dörrknackning.

– Vi har också gått igenom kontaktförbud och ronderat vid de adresser vi kan misstänka att kontaktförbuden bryts, säger Jonas Svedberg, operationsledare för operation Julfrid.

Polisregion Mitts fridsinsatser genomförs i samband med storhelger. Operation Julfrid ägde rum 20 – 26 december 2023.

–  Men samtalet kring att våld inom familjen inte är acceptabelt behöver pågå året om. Vi har god kännedom om olika adresser där det förekommer våld i nära relation och flera liknande insatser har skett på regionens lokalpolisområden på eget initiativ vid sidan av fridsinsatserna, säger Jonas Svedberg.

Syftet med operation Julfrid är att de som ser eller hör något som kan tyda på våld i hemmet kontaktar polisen.

– Det kan ge oss den viktiga stödbevisning som ofta behövs vid ärenden kring brott i nära relation. Syftet är också att de som är drabbade ska veta att hjälp finns att få och hur de når polisen. De poliser som ingår i operation Julfrid får också möjlighet att testa metoder anpassade för det brottsförebyggande arbetet och sprida kunskapen vidare till sina kollegor.