Sök

Trafikavspärrningar i Västerås under Summer Meet

Trafikavspärrningar i Västerås under Summer Meet

Trafikavspärrningar i Västerås under Summer Meet

Den 4–6 juli 2024 arrangeras Västerås Summer meet. Under dessa dagar kommer trafiken påverkas och alternativa körvägar behöva användas.

Cruisingen kommer att ske längs Kungsängsgatan, i båda körfälten och pågår fredag 5 juli, kl. 17.00-01.00 och lördag 6 juli, kl. 17.00-01.00. Under dessa dagar kommer ett antal gator att stängas av för trafik, vilket kommer påverka framkomligheten.

Det är viktigt att följa aktuell vägvisning på plats under evenemanget. Arrangören av cruisingen har trafikvakter längs sträckan som säkerställer att behörig trafik kommer fram.

De som är undantagna från förbudet är bussar i linjetrafik, utryckningsfordon, personal på Länsstyrelsen i tjänst.

Anledningen till avspärrningarna är för att minimera riskerna för allvarligare trafikstörningar och incidenter.

Besök nedan länk för samlad information om avstängningar, alternativa körvägar samt information för boende i Östrahamnen:

https://www.vasteras.se/nyheter/nyheter/2024-07-03-avstangningar-under-vasteras-summer-meet.html