Sök

Högre servicenivå – trots förändringar kring polisens receptioner

Bild på Maria Bäck, lokalpolisområdeschef för Västra mälardalen.

Maria Bäck, lokalpolisområdeschef för Västra mälardalen. Bild: Polisen

I samband med att det görs förändringar i receptionsverksamheten inom Polismyndigheten har kommuner och invånare i Västra Mälardalen reagerat på att servicen ändrats.

I Hallstahammar, Arboga och Kungsör finns nu inte någon reception för myndigheten, men lokalpolisområdeschef Maria Bäck poängterar att verksamheten fortsatt pågår som vanligt.

– Vi har fortsatt fokus och mål att komma närmare medborgarna, och det här är ett sätt. Dels tydliggör vi våra tjänster, bokningssystem och digitala tjänster. Vi ställer också krav på att ha rätt kompetens och rätt verktyg på plats för att medborgaren ska få sitt ärende hanterat på utsatt tid i så stor utsträckning som möjligt. På så sätt kan vi effektivisera vårt arbete vilket också skapar utrymme för att istället stärka den yttre polisresursen på gator och torg, säger Maria Bäck.

Det polisiära arbetet bedrivs fortsatt över hela Västra Mälardalen, och de invånare som behöver komma i kontakt med polisen kan boka tid och få sitt ärende hanterat på bestämd tid och plats i Köpings polisreception.

– Uppdraget och det ansvar ett lokalpolisområde har är det samma, och det kommer inte ske någon förändring vad gäller våra lokaler eller poliskontor ute i länet vad gäller antal, utan de kommer finnas kvar. Vi bedriver fortsatt verksamhet på samtliga orter och har möjlighet att kalla besökare till våra lokaler även framåt, säger Maria Bäck.

Gällande Polismyndighetens arbete med receptionsverksamheten valde region Mitt, där Västra Mälardalen ingår, i ett tidigt skede att gå in med en prövotid enligt det nya konceptet. Det innebär i sig att det finns vissa kriterier på servicegrad som måste uppfyllas för att få kallas reception, bland annat utifrån öppettider, bokningssystem och medarbetares kompetens.

I Köping finns fortsatt en enligt framtaget koncept vanlig reception på Polishuset. Där finns bland annat möjlighet att söka pass och nationellt id-kort.

Framöver är siktet inställt på att stärka polisverksamheten i hela lokalpolisområdet.

– Tillväxten för polisområdet kommer att komma! Vi behöver bli fler och vi rekryterar fler än någonsin till våra olika polisutbildningar. När tillväxten kommer behöver jag prioritera att stärka den yttre verksamheten i antal, inklusive tillsätta fler områdespoliser och fortsatt ha en stark utredningsverksamhet. Samtidigt ska jag följa utvecklingen av serviceprogrammet inom myndigheten för att tillgodose medborgarnas behov så bra som möjligt, säger Maria Bäck.