Sök

Polisen samverkar med Kustbevakningen under sommarens evenemang

Med anledning av SM-veckan, Västerås Cityfestival och Summer Meet, kommer polisen att samverka med Kustbevakningen vecka 26–27.

Dessa evenemang förväntas locka många besökare och innebär att publik kommer att befinna sig på land och troligen även på vattnet. Polisen kommer därför att samverka med Kustbevakningen för att arbeta med synlighet och sjöövervakning på Mälaren och primärt kring Västeråsfjärden med ett brottsbekämpande perspektiv. Deras uppdrag kan också innebära ordningshållning i sjötrafiken samt vid behov utöva tillsyn och kontroll inom fiskeri, tull, gräns, sjötrafik, jakt, naturvård och miljöbrott.

– Polisens samverkan med Kustbevakningen innebär att vi under stora delar av dygnet kommer kunna samverka vid uppkomna behov, exempelvis misstanke om sjöfylleri, vårdslös körning med mera. Kustbevakningen kommer om behov uppstår även kunna transportera polispersonal om en situation kräver det, säger Manne Pettersson, operationsledare, polisområde Västmanland.

Om Kustbevakningen

Kustbevakningen är en civil statlig myndighet under Försvarsdepartementet. På uppdrag av riksdag och regering arbetar de med räddningstjänst, sjöövervakning och är en del av samhällets krisberedskap i den maritima miljön.