Sök

Varmt välkomna, region Mitts nya aspiranter!

Idag, den 3 juni, börjar 66 blivande poliser sin aspiranttjänstgöring i region Mitt.

De kommer att tjänstgöra i regionens tre polisområden; Gävleborg, Västmanland och Uppsala.

– Våra nya polisaspiranter är mycket efterlängtade och hälsas nu varmt välkomna till region Mitt. Polistillväxten fortsätter och det är mycket glädjande att vår region nu får 66 nya medarbetare som kommer att stärka den lokala närvaron och bidra till ett tryggare samhälle, säger Ulf Johansson, regionpolischef i polisregion Mitt.

Under de kommande sex månaderna kommer aspiranterna att fördjupa och tillämpa de kunskaper de fått under sin utbildning under ledning av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda dem in i polisyrket. De som klarar aspiranttjänstgöringen erbjuds därefter en tjänst som polisassistent i det aktuella polisområdet.