Sök

Bedrägerier med hjälp av penningtvätt ökar

För att dölja spåren mellan brottet och pengarna använder kriminella sig ofta av andra personers konton. Genom att slussa pengarna vidare tvättas de samtidigt.

Bedrägerier med hjälp av penningtvätt ökar i Sverige. Barn och unga vuxna rekryteras till att hjälpa och dölja pengar från brottslig verksamhet. Idag uppskattas 70% av penningmålvakterna bestå av barn, ungdomar eller unga vuxna.

− Kunskapen hos unga kring penningtvätt är begränsad och den som blir måltavla och överlåter sitt konto är inte alltid medveten om konsekvenserna. De som döms för penningtvätt kan få svårigheter att få jobb, öppna konton på banken, få lägenhet och får betala skadestånd till brottsoffret, säger Linnea Löfblad, BF-samordnare, bedrägeri.

Därför har Polismyndigheten lanserat en kampanj för att informera barn och unga om penningtvätt. Syftet med kampanjen är att färre unga personer ska rekryteras till kriminella nätverk, detta genom att informera om att det är brottsligt att låna ut sitt konto. Kampanjen riktar sig till barn mellan 10–18 år, vuxna i barns närvaro samt skolan. Målet är att nå unga personer som ligger i riskzonen att rekryteras till kriminella nätverk genom att agera penningtvättare till brottsliga pengar.

− Budskapet som Polismyndigheten vill framföra är att barn och unga behöver veta att det är brottsligt att tvätta pengar och vilka konsekvenser det kan medföra. Polismyndigheten vill även att skolpersonal och viktiga vuxna för barnen, får information om brottsuppläggen, kunna se varningssignaler hos barnen och tidigt kunna agera, berättar Linnea.

Informationskampanjen är en nationell satsning från Polismyndighetens bedrägericentrum i Stockholm. I region Mitt kommer arbetet med kampanjen syfta till att hjälpa till i spridningen av information tillsammans med aktuella samverkanspartners som exempelvis länsstyrelsen och regionens kommuner.

Ett exempel på penningtvätt

En ung kille blir kontaktad via snapchat av en man i 30-årsåldern som rör sig på området där killen bor. Den unga personen blir erbjuden att tjäna extra pengar genom att upplåta sitt bankkonto. Den unga killen blir sedan informerad att pengarna ska skickas vidare till en annan person, men att han får behålla en summa som tack för hjälpen. Det här är ett, av flera exempel på hur en penningtvätt kan gå till, där barn och unga blir allt mer utsatta.