Sök

Omkörningsförbud på E4 för en säkrare trafik

Många reser bort i påsk och det är mycket bilar ute på vägarna. På E 4:an mellan Gävle och Tönnebro är det ett hårt tryck i trafiken. Ta del av polisens tips om hur du kan bidra till en säkrare trafik.

På E4 mellan Gävle och Tönnebro är det mycket trafik under påsken, eftersom många resenärer passerar här till och från fjällen under några timmar.

– Risken för olyckor ökar när många ger sig ut på vägarna samtidigt. Jag vill därför uppmana alla att ta det lugnt på vägarna, håll hastighetsbegränsningarna och avståndet till framförvarande fordon. Extra viktigt är det också att ha ögonen på vägen och inte använda mobilen vid bilkörning. Alla har vi ett gemensamt ansvar för säkerheten i trafiken, säger Ingvar Schön, trafikpolis på Trafiksektionen, polisregion Mitt.

Trafikverket har i samverkan med Polisen även i år beslutat att införa omkörningsförbud på E 4:an mellan Gävle och Tönnebro.

– Omkörningsförbudet är en åtgärd som vi har använt i flera år för att öka trafiksäkerheten. Risken för olyckor minskar om alla håller sig i samma körfält. Även om det går långsammare så flyter trafiken på bra. För oss är resenärernas säkerhet det allra viktigaste och tack vare omkörningsförbudet har det inte inträffat några allvarliga trafikolyckor, säger Ingvar Schön.

Omkörningsförbud på sträckan Gävle – Tönnebro gäller följande tider:

 • för norrgående trafik, onsdag 27 mars, klockan 13–22.
 • för norrgående trafik, skärtorsdag 28 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, påskdagen 31 mars, klockan 13–22.
 • för södergående trafik, annandag påsk 1 april, klockan 13–22.

Omkörningsförbudet kan komma att avslutas tidigare på kvällarna om trafiken minskar.

 Information om omkörningsförbudet kommer att finnas på Trafikverkets och Gävle kommuns digitala informationstavlor längs med E4:an. Och precis som tidigare år kommer det även att finnas skyltförsedda bilar längs sträckan. Polisen kommer också vara på plats längs med sträckan under påskhelgen.

Tips för en säkrare resa

 • Planera din resa
 • Anpassa hastigheten till väglaget och håll avstånd
 • Håll hastighetsbegränsningarna
 • Använd inte mobilen vid bilkörning
 • Ta god tid på dig, ta raster och undvik att köra trött
 • Se till att alla i bilen har bälten
 • Lasta säkert