Sök

Polisen 2023: Stora utmaningar och utvecklade arbetssätt inom brottsbekämpningen

Det brottsbekämpande arbetet har utvecklats och utredningarna har effektiviserats, visar polisens årsredovisning för 2023. Samtidigt har det brottsförebyggande arbetet fått stå tillbaka.

2023 har präglats av händelser som påverkat Polismyndighetens arbete och resultat. Säkerhetsläget försämrades, terrorhotnivån höjdes och en våldsvåg eskalerade som var kopplad till den organiserade brottsligheten.

Polismyndighetens verksamhet har anpassats för att möta dessa utmaningar. Stora resurser har tagits i anspråk för att hantera det grova våldet, vilket påverkat andra verksamheter som delvis fått stå tillbaka, exempelvis delar av det brottsförebyggande arbetet.

Arbetssätten när det gäller att bekämpa den organiserade brottsligheten har utvecklats och polisen har stärkt den samlade ledningsförmågan.

– Arbetet har varit framgångsrikt när det gäller att förhindra grova brott och att utreda dem. Vi kan se att de brotten har klarats upp i betydligt högre grad än tidigare. Det är glädjande. Vår kraftsamling mot den organiserade brottslighet har dock inneburit att andra delar av utredningsverksamheten och det brottsförebyggande arbetet till viss del har fått stå tillbaka. Nu behöver också arbetet med bland annat brott mot särskilt utsatta brottsoffer och den så kallade vardagsbrottsligheten stärkas, säger rikspolischef Petra Lundh.

Fortsatta utmaningar med tillgänglighet

Väntetiderna för att ansöka om resehandling sjönk markant under 2023, vilket bidrog till att även svarstiderna hos den nationella telefonväxeln förbättrades. Även svarstiderna för polisens kontaktcenter (PKC) kortades, även om utmaningar kvarstod framförallt i region Stockholm.

Ökat antal polisanställda

Årsredovisningen visar att kompetensförsörjningen har haft en övervägande positiv utveckling under 2023. Antalet anställda har ökat, fler personer har antagits till polisutbildningarna och personalomsättning såväl som sjukfrånvaro har sjunkit.

En utmaning som kvarstår är att se till att fler poliser arbetar i lokalsamhället.