Sök

Totalt 62 000 bedöms aktiva eller ha koppling till kriminella nätverk

Cirka 14 000 personer bedöms vara aktiva i kriminella nätverk, och ytterligare 48 000 bedöms ha koppling till kriminella nätverk. Det visar en ny lägesbild över gängkriminella som Polismyndigheten har tagit fram på uppdrag av regeringen.

När det gäller personer som bedöms ha koppling till kriminella nätverk kan de till exempel vara misstänkta för brott tillsammans med aktiva i kriminella nätverk eller förekomma i underrättelser om brottslig verksamhet tillsammans med aktiva i kriminella nätverk.

De kan också ha upplåtit bostäder till förvaring av narkotika, hanterat pengar eller annat till aktiva personer i kriminella nätverk.

– Vi ser att de kriminella nätverken är mycket omfattande, vilket bekräftar bilden av att det här är ett utbrett och mycket allvarligt samhällsproblem. Men vi måste tro att det går att vända utvecklingen och vi jobbar hårt för det tillsammans med bland annat andra myndigheter, säger rikspolischef Petra Lundh.

Olika roller

Polismyndigheten har under arbetet med lägesbilden gjort en indelning av olika roller som förekommer inom kriminella nätverk som beskrivs enligt följande:

  • Strategiska: Utgörs av de personer som styr och leder den brottsliga verksamheten och som kan beskrivas som strategiska aktörer.
  • Utförare i högre skikt: Personer som är utförare i ett högre skikt och kan liknas vid platschefer som både utför delar av den brottsliga verksamheten och som ser till att den blir utförd.
  • Utförare i lägre skikt: Står för att genomföra brottsliga handlingar på uppdrag av ovanstående skikt.
  • Möjliggörare och specialister: Utgörs av personer som bedriver någon form av möjliggörande verksamhet, exempelvis penningtvättare eller revisorer.

Lägesbilden visar att äldre individer styr över yngre i de kriminella nätverken.

95 procent av aktiva är män

När det gäller könsfördelning är 95 procent av de aktiva i kriminella nätverken män och 5 procent kvinnor. Om man tittar på de som är kopplade till kriminella nätverk är siffran när det gäller kvinnor högre, 19 procent.

Rapporten redovisar även att av de aktiva kriminella är 88 procent svenska medborgare, och av dem har åtta procent också utländskt medborgarskap. Elva procent har enbart utländskt medborgarskap och för en procent går medborgarskap inte att redovisa på grund av osäkerheter i folkbokföringen.

Polismyndigheten fick uppdraget från regeringen i augusti 2023 och föreslår att myndigheten vartannat år redovisar en uppdaterad nationell lägesbild.

Lägesbild över aktiva gängkriminella i Sverige (pdf, 449 kB)