Sök

Anmälningarna av bedrägerier ökade under 2023 – det här gör polisen

Polisen kan konstatera att anmälningarna av bedrägeribrott ökade totalt med 21,9% under 2023. Den största ökningen rörde investeringsbedrägerier, som ökade med 54,7%.

Polisen arbetar med att kartlägga och utreda investeringsbedrägerier. Tillvägagångssättet är ofta identiskt oavsett var i världen brottsoffret befinner. Därför samarbetar polisen internationellt.

– Det pågår flera initiativ med utredningar, kartläggningar och snabbare reaktionskedjor som svensk polis deltar i för att öka uppklarningen, säger Lotta Mauritzson, samordnare på nationellt bedrägericentrum.

Internationell brottslighet

Investeringsbedrägerier är en internationell brottslighet som ofta startar med annonser på digitala plattformar. Brottsoffret får kontakt med gärningsmannen som säger sig ha ett erbjudande om en mycket lönsam investering, till exempel i kryptovalutor. Brottsoffret invaggas i god tro eftersom att de första investeringarna ser ut att ge mycket god avkastning. Då ökar tilliten till gärningspersonen och investeringarna växer i belopp. Förfarandet har likheter med tillvägagångssättet vid romansbedrägerier.

Även telefonbedrägerierna (vishing) ökade med 36% och brottsvinsterna därifrån beräknas vara cirka 708 miljoner kronor.

Kortuppgifter säljs

Den näst största ökningen skedde inom kortbedrägerier utan det fysiska kortet, som ökade med 53,1%. Insamling av kortuppgifter sker dels genom dataläckor men också via så kallad phishing. Kortuppgifterna samlas exempelvis in genom e-post som innehåller en länk som mottagaren uppmanas klicka på, eller via ett sms där man uppmanas betala en liten avgift för att få ett paket om man beställt någonting online. Kortuppgifter är något som säljs kriminella aktörer emellan.

– Genom att informera allmänheten om bedragarnas metoder kan vi öka medvetenheten om den här brottsligheten, säger Lotta Mauritzson, samordnare på nationellt bedrägericentrum.

Polisen vill uppmana allmänheten till att:

  • Inte klicka på länkar i mejl eller SMS från avsändare man inte känner till.
  • Aldrig starta igång bankid om någon ringer och ber om det.
  • Om någon försöker stressa dig till att göra något bör du tänka efter en gång till och kontrollera uppgiften noga.
  • Om ett erbjudande om en lönsam investering handlar om ex kryptovaluta, bör du vara väl insatt i hur det fungerar innan du gör en investering. I jämförelse kan man tänka att man inte investerar i ett företag utan att förstå vilken verksamhet företaget bedriver. 

Statistik över bedrägeribrott 2023 (pdf, 1 MB)