Sök

Förundersökning om mordförsök efter att polis fått livshotande skador vid insats

En polis i lokalpolisområde Södra Vätterbygden vårdas just nu på sjukhus efter livshotande skador han fick vid ett gripande. Den misstänkte mannen är gripen och vårdas även han för skador.

Det var vid lunchtid som en polispatrull skulle kontrollera en man i utkanten av Jönköping som sades uppvisa tecken på psykisk ohälsa. När patrullen kom till bostaden hade mannen lämnat och tagit sig till ett närliggande skogsparti. Där kom patrullen ikapp honom och någon form av tumult uppstod. I samband med det skadades den ena polisen och mannen som skulle kontrolleras sköts av den andra polisen.

Både polisen och mannen fördes till sjukhus med allvarliga skador där polisens skador bedömdes som livshotande av sjukvården.

– Det här är en väldigt allvarlig situation och vi är många som känner oss påverkade av vad som har hänt. Det är en kollega som kämpar för sitt liv efter att ha blivit attackerad när han utför sitt samhällsviktiga arbete. Krisstöd ges nu samtidigt som vi också lägger stor vikt vid att förundersökningen ska ske på ett bra sätt, säger Kristoffer Axell, chef i lokalpolisområde Södra Vätterbygden.

Ärendet utreds i två delar. Dels finns en förundersökning med två rubriceringar av mordförsök och ett grovt vapenbrott där mannen som skulle kontrolleras är misstänkt. Han misstänks dels för att ha orsakat ena polisen skador med ett stickvapen och försökt skada den andra polisen. Dessutom kunde ett vapen säkras på platsen när han greps. Utöver det kommer särskilda utredningar enligt gängse rutin utreda om de skott som polisen avlossade skedde på ett korrekt sätt. Detta sker alltid när en polis avlossar sitt tjänstevapen.

– En av våra poliser har gått till jobbet i morse och vi vet inte i nuläget om han kommer hem igen. Våld mot våra medarbetare är helt oacceptabelt. Vi kommer kraftsamla för att hantera det inträffade tillsammans i regionen. Dels ska man ha möjlighet att kunna samla sig och ge ett bra krisstöd till drabbade kollegor i Jönköping. Dels måste vi säkerställa att utredningen har så bra förutsättningar som möjligt, säger Malena Grann, chef för polisregion Öst.

– Våra tankar går till kollegan, anhöriga och våra övriga kollegor, säger rikspolischef Petra Lundh och biträdande rikspolischef Stefan Hector.

Läget för den skadade polisen är när denna text publiceras ovisst.