Sök

Polisen välkomnar 668 nya polisaspiranter

Nu har 668 polisstudenter börjat sin polisaspirantutbildning i lokalpolisområdena runt om i landet. Polisaspiranterna ska det kommande halvåret genomgå den praktiska delen av sin polisutbildning och vara en förstärkning i det brottsbekämpande arbetet.

– Jag vill varmt välkomna alla nya aspiranter. Ni är både viktiga och efterlängtade, och betyder mycket för medborgarna i lokalpolisområdena, säger rikspolischef Petra Lundh.

Av de 668 polisaspiranterna har 539 gått polisutbildningen och 129 den funktionsinriktade polisutbildningen. För den funktionsinriktade polisutbildningen är det rekord, den motsvarande siffran förra året var 60. 

Ingripandepoliser och specialister

Efter avslutad och godkänd utbildning anställs huvuddelen av polisaspiranterna som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron.

De polisaspiranter som gått den funktionsinriktade polisutbildningen bidrar med specialistkompetens inom bland annat analys, utredning och it-forensik.

Polisaspiranten avslutar polisutbildningen med en praktisk utbildning under sex månader i ett lokalpolisområde. Polisaspiranterna handleds av erfarna poliser som är utbildade för att vägleda in i yrket.

Fakta

  • Vid utgången av 2023 hade Polismyndigheten över 37 300 polisanställda, varav cirka 23 000 är poliser och cirka 14 300 är civilanställda
  • Under 2023 utexaminerades 1485 personer från polisutbildningen, vilket är ett högre antal än tidigare år.
  • 2023 påbörjade 1839 personer en utbildning för att bli polis, också det den högsta siffran någonsin.
  • Totalt studerar (i januari 2024) cirka 3200 studenter på polisutbildningen.