Sök

Snabbare larmkedja ska stoppa unga våldsutförare

Polisen ska larmas direkt när barn och unga i riskzon avviker från SiS-och HVB-placeringar. Snabbare insatser krävs för att förhindra att unga begår grova våldsbrott på uppdrag av kriminella nätverk.

En ny enhetlig nationell larmkedja sjösätts nu för att polisen snabbare ska få larm vid rymningar eller fritagningar från SiS- och HVB-hem. Bakgrunden är att kriminella nätverk rekryterar barn och unga som är placerade i samhällets vård till att utföra mord och andra grova våldsbrott. 

– Det är ett nytt tillvägagångssätt vi sett det senaste året. När de unga värvats avviker de från placeringen – antingen på egen hand eller med hjälp – för att utföra uppdrag någonstans i Sverige. Därför är det helt avgörande att vi får veta det så fort som möjligt för att kunna stoppa dem, betonar Hanna Paradis, kommenderingschef i den nationella särskilda händelsen Frigg.

Varje vecka avvärjs planerade våldsdåd

När polisen får information om att en ungdom, i riskzon för grov kriminalitet, avvikit från en placering – aktiveras en kedja av polisiära åtgärder.

– Även vi har snabbat upp vår reaktionskedja och har också ett förstärkt fokus på potentiella unga utförare. I princip varje vecka avvärjer vi planerade våldsbrott runt om i hela landet. Ibland sker det i sista minuten utanför en måltavlas adress när ungdomen både har ett vapen i fickan och en mordplan i mobilen, säger Hanna Paradis.

Var fjärde misstänkt under 18 år

Det senaste året har antalet unga utförare av våldsdåd ökat markant. Vid ungefär var fjärde skjutning där någon dödats eller skadats finns misstänkta under 18 år. Värvningen av unga utförare sker bland annat via digitala kommunikationskanaler som även används i den fortsatta kontakten. I appar och andra plattformar får ungdomen direktiv från de kriminella nätverken om hur uppdraget ska utföras.

– I flera fall handlar det om tongivande aktörer i kriminella nätverk som från utlandet ger order om morduppdrag i Sverige. Det är ett hänsynslöst utnyttjande av barn och unga som vi måste sätta stopp för, säger Hanna Paradis.

Den nya larmkedjan har tagits fram med samverkande myndigheter som Statens institutionsstyrelse (SiS) och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).