Sök

17 000 försändelser i beslag vid Postnordterminaler

Sedan i vintras har polisen granskat försändelser som Postnords personal identifierat som misstänkta för att innehålla narkotika och dopningspreparat. I dagsläget är ett 30-tal personer häktade för grova, och synnerligen grova, narkotikabrott.

– Hanteringen av illegala postförsändelser är mycket organiserad. Det handlar om regelrätta packningscentraler som personer avlönas för att sköta. I vissa fall har packarna skickats till Sverige enbart i syfte att packa och posta försändelserna mot betalning. Försäljningen är kopplad till olika försäljningssidor på Darknet och det öppna internet, säger Johan Ekström, utredningsledare i polisregion Väst.

Den första insatsen genomfördes under vintern 2023 vid Postnords terminaler i Göteborg. 2 600 försändelser togs då i beslag, innehållande narkotika, dopningspreparat, narkotikaklassade tabletter och läkemedel. 1 200 personer kunde identifieras som misstänkta för narkotikabrott och 700 personer identifierades som beställare av anabola steroider.

Nationell insats och utredning

Insatser har genomförts vid Postnordterminaler runt om i hela landet, bland annat i Hallsberg och Stockholm. Totalt har 17 000 försändelser beslagtagits.

Polisen arbetar nationellt med att identifiera och lagföra personer som kan kopplas till den omfattande distributionen av narkotika i svenska postflöden och i dagsläget är ett 30-tal personer häktade.

– De misstänkts för grova och synnerligen grova narkotikabrott och dopningsbrott och vi förväntar oss att de första åtalen väcks under sommaren, säger Johan Ekström.

Samverkan med Postnord

Insatserna har genomförts i nära samarbete med Postnord, vars personal är de som kan identifiera misstänkta försändelser i postflödet och möjliggöra för polisen att därefter öppna, beslagta och utreda dem.

– De som tidigare relativt riskfritt distribuerade illegala försändelser i Sverige löper en betydande risk att bli upptäckta och lagföras för allvarliga narkotikabrott med högt straffvärde, säger Karin Breding, biträdande kommenderingschef i polisens särskilda händelse Frigg.

– Tillsammans har vi kraftigt begränsat möjligheten att sälja illegala varor och kan numera identifiera dessa med hög precision.

Falska frimärken har också spelat en central roll i distributionen för att få ihop ekonomin med distributionen, vilket har inneburit att Postnord har förlorat betydande belopp i uteblivna portointäkter.

Utreder misstänkta köpare

Anmälningar om narkotikabrott har upprättats för alla som identifierats som köpare utifrån beslagen och kommer att utredas i de berörda delarna av landet.

– Upptäcktsrisken för köparna av narkotika har ökat markant och effekten av att misstänkas och lagföras för narkotikabrott kan leda till konsekvenser både privat och i arbetslivet, säger Johan Ekström.

– Många misstänkta är tidigare ostraffade och har oftast ett ordnat liv med jobb och familj. Om det finns minderåriga barn gör polisen en anmälan till socialtjänsten.