Sök

Rikspolischefen hälsar nya aspiranter välkomna

Den 3 juni börjar 860 polisstudenter sin aspirantutbildning. Efter aspiranten anställs de flesta som ingripandepoliser i lokalpolisområdena för att ytterligare bidra till att öka den lokala närvaron.

Jag vill varmt välkomna alla nya aspiranter. När ni kommer ut i polisområdena har ni den modernaste kunskapen av alla. Passa på att dela med er av den till kollegorna där ute men ta också emot återkoppling från dem som har erfarenhet. Och våga pröva nytt. Utmana. Det är så vi utvecklar svensk polis. Välkomna och lycka till, säger rikspolischef Petra Lundh.

Aspirantutbildningen är den sista delen av grundutbildningen till polis och sker under handledning. Aspiranterna har gått både grundutbildningen till polisman, den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU) och den verksamhetsintegrerade polisutbildningen (VPU). De som gått den funktionsinriktade polisutbildningen kommer att verka både som polis och som expert inom ett visst område, som analytiker, utredare eller it-forensiker. De som gått grundutbildningen och VPU kommer till övervägande del att arbeta som ingripandepoliser och med utredningsarbete.

Vill du bli polis?

Vill du bli polis, eller känner du någon som du tycker skulle passa bra? Sök till polisutbildningen året om.

Fakta

  • Aspirantutbildningen är den sista delen av grundutbildningen och sker under handledning.
  • Aspiranterna har gått antingen polisprogrammet, den funktionsinriktade polisutbildningen (FPU) eller den verksamhetsintegrerade polisutbildningen (VPU).
  • Polisutbildningen är öppen att söka under hela året och finns på fem orter i Sverige: Umeå universitet, Södertörns högskola utanför Stockholm, Högskolan i Borås, Linnéuniversitetet i Växjö samt vid Malmö Universitet.
  • Polisprogrammet kan genomföras både på plats och på distans.
  • I maj 2024 studerar 3171 vid någon av utbildningarna till polis.
  • Till hösten 2024 har 920 personer tackat ja till en plats på polisprogrammet.
  • Vid utgången av april månad 2024 hade Polismyndigheten 38 656 anställda, varav 23 527 poliser och 14 763 civilanställda.