Sök

Myndighetsgemensam insats mot gängkriminalitetens ekonomiska förmåga

Bild 1/2
Insatsen genomfördes genom arbetsplatsinspektioner i region Stockholm, Mitt och Bergslagen. Ett 15-tal arbetsplatser inspekterades.
Insatsen genomfördes genom arbetsplatsinspektioner i region Stockholm, Mitt och Bergslagen. Ett 15-tal arbetsplatser inspekterades.
Bild 1/2
Den kriminella ekonomin är grundbulten för de kriminellas förmåga att genomföra grova våldsbrott och behålla sitt våldskapital.
Den kriminella ekonomin är grundbulten för de kriminellas förmåga att genomföra grova våldsbrott och behålla sitt våldskapital.

Igår genomförde polisen, tillsammans med en rad myndigheter och aktörer, en gemensam insats mot den kriminella ekonomin.

Insatsen genomfördes genom arbetsplatsinspektioner i region Stockholm, Mitt och Bergslagen. Ett 15-tal arbetsplatser inspekterades.

Insatsen har riktat in sig på en central våldsdrivande aktör och företagsstrukturerna runt denne.

Den kriminella ekonomin är grundbulten för de kriminellas förmåga att genomföra grova våldsbrott och behålla sitt våldskapital.

När flera myndigheter går samman kan vi slå ihop våra olika kompetenser och verktyg och på ett mer effektivt sätt försvaga de ekonomiska strukturerna och på så sätt reducera handlingsutrymmet och våldskapitalet hos de kriminella, säger Johan Sörbom, nationell insatsledare på Polismyndigheten.

Större insyn och bättre underrättelsematerial

Under gårdagens insats låg fokus på de som kan benämnas som ”möjliggörare”, det vill säga individer som har brottsligt samröre med kriminella genom att exempelvis driva företag där penningtvätt sker som de kriminella sedan kan omsätta i nya brottsupplägg.

Om man överväger att göra affärer med kriminella och hanterar deras pengar bör man tänka om. Vi kommer med gemensam kraft fortsätta slå till mot näringsidkare som samarbetar med kriminella, säger Johan Sörbom.

Resultaten från insatsen har gett deltagande myndigheter och aktörer en större insyn och bättre underrättelsematerial om de ekonomiska strukturerna runt våra kriminella aktörer och det skapar därmed ytterligare ökade handlingsutrymmen för att kunna agera på den kriminella ekonomin.

Under insatsen deltog utöver Polismyndigheten: Skatteverket, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Jämställdhetsmyndigheten, Jordbruksverket, Arbetsmiljöverket, Södertörns brandförsvar, Stockholm Stad, Botkyrka kommun, Örebro kommun, Karlskoga kommun och Länsstyrelsen Stockholm.