Sök

Ny app för Grannsamverkan lanseras

Genom en ny app som är gratis får användare viktig information från polisen och tips på hur de själva kan minska risken för inbrott och stölder. De kommer också kunna chatta med varandra i appen.

Grannsamverkan är en framgångsrik brottsförebyggande metod som spelat en viktig roll för minskade inbrott och ökad trygghet i bostadsområden. I områden med en aktiv grannsamverkan ökar tryggheten och inbrott minskar med upp till 36 procent.

Den nya appen underlättar för en mer effektiv grannsamverkan genom att användarna får:

  • aktuell och lokal information från polisen
  • tips och råd på hur man kan skydda sig mot inbrott, stölder och brand
  • kunskap om hur man startar och driver Grannsamverkan
  • möjlighet att chatta med grannar och samordna gemensamma aktiviteter för ökad trygghet.

För allas trygghet och säkerhet sker identifiering via Bank-ID. De som använder Grannsamverkans gamla app i sina områden kommer automatiskt föras över till den nya.

Enklare verktyg för poliser

Poliser får i samband med den nya appen tillgång till ett webbverktyg som blir en samlingsplats för befintliga områden och gjorda utskick.

 – Webbverktyget kommer att underlätta polisens informationsspridning och administration i arbetet med Grannsamverkan, säger John Forsberg, Chef Utveckling av brottsbekämpning vid polisen, NOA.

Appen är framtagen av Samverkan mot brott (SAMBO), en organisation bestående av Polisen, SSF Stöldskyddsföreningen, Dina försäkringar, Folksam, If, Länsförsäkringar, Trygg-Hansa, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Brandskyddsföreningen, Brottsofferjouren (Boj), Brottsförebyggande rådet (Brå), Villaägarna, Hyresgästföreningen och Riksbyggen.

Mer information

Här kan du ladda ner appen

Läs mer om Grannsamverkan på webbplatsen samverkanmotbrott.se