Sök

Polisen och tullen i nationell insats mot illegala vapen

Vapenmodell som tagits i beslag

Exempel på vapenmodell som togs i beslag vid Polismyndighetens och Tullverkets gemensamma insats. WALTHER / UMAREX SPORTWAFFEN GMBH & CO KG

I veckan har Tullverket och Polismyndigheten genomfört en nationell insats i syfte att slå mot tillförseln av olagliga start- och tårgasvapen till Sverige.

Vapnen byggs enkelt om till skarpa vapen och används ofta i gängskjutningar. Husrannsakningar har genomförts på 34 adresser runt om i Sverige, vilket har resulterat i att totalt 45 vapen tagits i beslag. 

– Varje enskilt vapen som vi tar i beslag kan göra det lite svårare att utföra nya skjutningar. Vi vill få ett stopp på företeelsen med ombyggda start- och tårgasvapen, och ett sätt är att gå efter handeln i EU, säger Isabel Thorén, chef för Nationellt skjutvapencenter.

– Det är ett stort problem att start- och tårgasvapen kan köpas licensfritt i flera länder inom EU, till skillnad från i Sverige där de likställs med skjutvapen och därmed är licenspliktiga. De beställs via nätet från sajter i andra EU-länder och byggs sedan enkelt om till skarpa vapen i Sverige, säger Jesper Liedholm, sakkunnig på Tullverket.

Ombyggda vapen har använts vid många skjutningar

Förekomsten av konverterade start- eller tårgasvapen har ökat i Sverige de senaste åren. Det som gör dem attraktiva i kriminella miljöer är att de är billiga och lätta att få tag på. Nationellt skjutvapencenter uppskattar att cirka 30 procent av alla vapen i kriminella miljöer är ombyggda start- eller tårgasvapen, under 2023 beslagtogs över 276 sådana vapen i Sverige och vapentypen kunde länkas till minst 55 skjutningar, varav flera med dödlig utgång.

Köparna riskerar kännbara straff

Insatsen som genomförts av Polismyndigheten och Tullverket denna vecka bygger på kunduppgifter som Tullverket inhämtat från återförsäljare i Frankrike. Husrannsakningar har genomförts på 34 adresser runt om i Sverige vilket har resulterat i att totalt 45 vapen tagits i beslag, varav 29 är initialt bedömda som start- och tårgasvapen och resterande avvaktar fastställande hos polisen, Nationellt forensiskt center (NFC).

Köparna är spridda i landet geografiskt och har inga kända kopplingar till varandra förutom att de beställt vapen från samma återförsäljare. Bland köparna finns minderåriga, vuxna, äldre, främst män men även kvinnor. De misstänks nu alla för vapensmuggling och/eller vapenbrott och riskerar kännbara straff.

– Även smuggling och innehav av start- eller tårgasvapen som inte görs om till skarpa vapen kan bedömas som grovt brott under vissa omständigheter, med minimum fyra år i fängelse som straff. Vi tror därför att insatser som denna även kan få en avskräckande och preventiv effekt. Bara för att det är lätt att beställa är det inte rätt, konstaterar Isabel Thorén. 

Mål: Begränsa flödet av ombyggbara vapen i hela EU

Insatsen är en startpunkt för en utvidgad insats med avsikt att framöver omfatta även andra EU-marknader. I förlängningen hoppas polisen och tullen att man kraftigt ska kunna begränsa flödet av ombyggbara vapen från återförsäljare i EU.

– Enligt EU-direktiv får licensfri försäljning enbart omfatta vapenmodeller som inte kan byggas om, men problemet är att det är upp till varje enskild stat att avgöra var man drar gränsen. Det vi gör nu är att vi vänder på kuttingen, vi utgår från de vapenmodeller som påträffats som ombyggda i Sverige och kartlägger de marknader där just de modellerna finns till försäljning. Därmed skjuter vi också in oss på kärnan av problemet – nämligen att länder som har fri försäljning bör fråga sig själva om den verkligen är i enlighet med rådande EU-regler, säger Jesper Liedholm, sakkunnig på Tullverket.

Så jobbar polisen och tullen för att strypa tillgången till konverterade skarpa vapen

1. Vapen köps lätt via nätet, legalt i vissa EU-länder.

I flera länder inom EU kan start- och tårgasvapen köpas utan licens så länge man fyllt 18 år. I Sverige likställs dessa vapen med skjutvapen och kräver licens.
Åtgärd: Polisen och tullen samverkar för att stoppa handeln och påverka lagstiftning.

2. Vapnet byggs om till skarpt vapen.

Detta sker genom att kapa av pipan och montera på en ny eller genom att borra upp befintlig pipa.
Åtgärd: Både Tullverket och Polismyndigheten har de senaste åren avslöjat illegala vapensmedjor där individer kommit över start- och tårgasvapen som de sedan byggt om och sålt till högstbjudande.

3. Vapnet används i kriminella sammanhang.

Vapentypen kunde länkas till minst 55 skjutningar i Sverige 2023, varav flera med dödlig utgång.
Åtgärd: Genom utvecklade arbetsmetoder förhindrar polisen allt fler grova våldsbrott. Att strypa tillgången till konverterade skarpa vapen är en viktig del av arbetet inom polisens nationella särskilda händelse mot den grovt organiserade brottsligheten, Frigg.