Sök

Polisens anseende ökar enligt undersökning

Årets anseendeindex för myndigheter visar att polisens anseende har ökat, från ett index på 30 förra året till 42. Mest ökar anseendet för personer 18–24 år och för de över 60.

– Det är glädjande att fler har en positiv syn på polisen. Anseende är tätt förknippat med förtroende och tillit, något som är helt grundläggande för oss. När medborgare litar på polisen känner de sig tryggare och är mer benägna att anmäla brott, tipsa och vittna, säger rikspolischef Petra Lundh.

Anseendeindex tas fram av Verian, före detta Kantar Sifo, genom en årlig undersökning. Indexet baseras på fem frågor: övergripande rykte, personligt intryck, tillit, framgång och kvalitet/service. Polisens resultat lyfter i alla fem frågor. Högst betyg ges till tillit och personligt intryck. Därefter kommer övergripande rykte, kvalitet och framgång.

Undersökningen omfattar även en fråga om media. Intervjupersonerna får ange om de varit mest negativa eller positiva saker man läst, hört eller sett i media. Även här har polisen ett positivare resultat. Förra året avgav 38 procent att de upplevde en övervägande positiv rapportering för polisen. I år har detta ökat till 54 procent.

Anseendeindex Myndigheter 2024 (på Verians webbplats)