Sök

Kriminella nätverk används av Iran

Polismyndigheten och Säkerhetspolisen bedömer att organiserad brottslighet i Sverige kan kopplas till den senaste tidens händelser som riktats mot israeliska intressen. De kriminella nätverken används av Iran, enligt Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens bedömning är att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater, grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.

Polismyndigheten har sedan länge ett nära samarbete med Säkerhetspolisen och arbetar nu tillsammans med dessa ärenden.

– Vi arbetar allt mer gemensamt med Säkerhetspolisen, både i specifika operationer men också i vardagen, vilket gör att vi ökar förmågan att bli mer proaktiva, träffsäkra och effektiva i vår brottsbekämpning, säger Hampus Nygårds, biträdande chef vid Noa.

Polismyndigheten har sedan i höstas genomfört säkerhetshöjande åtgärder mot israeliska och judiska intressen i hela Sverige och kommer tillsammans med Säkerhetspolisen att fortsätta vidta åtgärder för att förhindra, avvärja och reducera möjligheterna att bedriva säkerhetshotande verksamhet.

Polismyndighetens arbete mot de kriminella nätverken handlar bland annat om att kontinuerligt utveckla arbetssätt och metoder. Förmågan att identifiera mönster och snabbt reagera på beteenden och händelser över hela landet och utomlands har förbättrats. 

– Sedan januari 2023 har vi exempelvis förhindrat fler än 180 grova våldsbrott. Det visar att vi ligger allt närmare problemet i våra arbetsmetoder, och vi är proaktiva, träffsäkra och mer effektiva, säger Hampus Nygårds.

Det internationella polissamarbetet med andra länder, och Europol, har även utvecklats vilket är helt avgörande i arbetet.