Sök

Dörrknackning i Robertsfors mot våld i nära relationer

Måndag den 20 november kommer personer som arbetar brottsförebyggande på Robertsfors kommun att tillsammans med polisen knacka dörr hos medborgare runt om i Robertsfors.

Dörrknackningen är en del av arbetet med att synliggöra våld i nära relationer och förhoppningen är att få fler personer att kontakta polisen eller socialtjänsten vid misstanke om att någon far illa i hemmet.

Dörrknackningen kommer att ske på kvällen måndagen den 20 november mellan klockan 18:00–20:00. Det kommer att delas ut material med information om hur det går till att komma i kontakt med polis, socialtjänst och andra samhällsaktörer som kan finnas till stöd för både offer och förövare.

Våld i nära relation är tyvärr vanligt och det finns ett stort mörkertal då många av dessa brott inte anmäls. Det åsamkar många människor lidande och många barn blir vittnen till våld i hemmet. Därför är brott som begås i nära relationer ett prioriterat område i samverkan och just att minska mörkertalen och öka anmälningsbenägenheten är ett av Robertsfors kommuns och polisens gemensamma medborgarlöften.

– Vi vill att de som hör, ser eller misstänker att någon i dennes närhet far illa kontaktar polisen eller socialtjänsten. Vi vill motverka att människor utsätts för våld i hemmet och att barn som lever i dessa hem ska slippa bevittna våld. Vi vill att fler, både offer och förövare, ska få hjälp snabbare, säger Erika Hjelte, brottsförebyggande samordnare på Robertsfors kommun.


Presskontakter

Erica Hjelte
Brottsförebyggande samordnare
Telefon: 070-377 43 02
E-post: erica.hjelte@robertsfors.se

Maud Brodin Hansson
Kommunpolis
Telefon: 114 14
E-post: maud.brodin-hansson@polisen.se