Sök

Arbetsplatsinspektioner i Skellefteå

Den 22 februari genomfördes myndighetsgemensamma arbetsplatsinspektioner på området där batterifabriken byggs i Skellefteå.

Vid inspektionerna kontrollerades flera olika byggföretag. Deltagande myndigheter vid kontrollerna var Polismyndigheten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket.

Under insatsen kontrollerade polisen två företag. Totalt genomfördes 13 inre utlänningskontroller, utan anmärkning.

Arbetsmiljöverket kontrollerade utstationering på ett utländskt företag. Inga brister noterades.

Skatteverket genomförde kontroller av personalliggare. Brister upptäcktes i form av att flera personer inte var inregistrerade för arbetspasset. När Skatteverket upptäcker brister i personalliggaren leder det till att kontrollavgifter påförs för de aktuella företagen.

Samhällsomvandlingen i norra Sverige

I norra Sverige pågår omfattande industrietableringar. Mycket pengar satsas i dessa projekt och det kommer att generera många arbetstillfällen. Men i och med detta finns också en risk för ökad arbetslivskriminalitet.

Den myndighetsgemensamma samverkan syftar till att minska brottsligheten avseende utnyttjande av arbetskraft, genom människohandel och människoexploatering, den ekonomiska brottsligheten avseende utnyttjande av välfärdssystemen på felaktiga grunder och undanhållande av stora ekonomiska summor från samhället samt brotten mot arbetsmiljölagstiftningen.

Kontaktpersoner för media gällande arbetsplatsinspektionerna

Polismyndigheten

Pär Lindberg, telefonnummer 072-528 51 30.

Arbetsmiljöverket

Presstjänst, telefonnummer 010-730 91 55.

Skatteverket

Patrik Lundgren, telefonnummer 010-573 97 23.

Ekobrottsmyndigheten

Axel Eklund, telefonnummer 010-562 98 25.

Mer information

Det myndighetsgemensamma arbetet mot arbetslivskriminalitet, Arbetsmiljöverket

Hjälp polisen att upptäcka, förebygga eller utreda arbetslivskriminalitet

Del av ett regeringsuppdrag

Kontrollerna är en del av ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att motverka arbetslivskriminalitet. De nio myndigheter som samverkar är:

  • Arbetsmiljöverket,
  • Polismyndigheten
  • Skatteverket
  • Ekobrottsmyndigheten
  • Arbetsförmedlingen
  • Försäkringskassan
  • Migrationsverket
  • Jämställdhetsmyndigheten
  • Åklagarmyndigheten

Myndigheterna gör löpande oanmälda kontroller tillsammans på arbetsplatser där det finns risk att arbetslivskriminalitet förekommer. Varje myndighet deltar i arbetet inför, under och efter kontrollerna utifrån sitt uppdrag och sin lagstiftning.