Sök

Nytt medborgarlöfte i Malå kommun

Ett nytt medborgarlöfte som gäller under 2024 har nu tecknats i Malå. I fokus står bland annat bedrägerier, bostadsinbrott, alkohol och narkotika samt motorburen problematik.

Underlaget som det nya medborgarlöftet baseras på har samlats in via dialoger med medborgare och medarbetare samt polisens underrättelseinformation.

Löftet har undertecknats av lokalpolisområdeschef Lars Vestermark, kommunpolis Ewa Öberg Öström, kommunalråd Lennart Gustavsson och kommunchef Douglas Almqvist. Här är alla punkter:

 • Kommun och polis ska samverka med kunskapshöjande insatser till medborgarna i syfte att förebygga brott med fokus på bedrägeri och bostadsinbrott.
 • Kommun och polis ska varje år göra minst en gemensam tillsyn av de som bedriver handel med tobak och alkohol.
 • Kommun och polis ska varje år göra minst en gemensam antilangningskampanj.
 • Varje år kommer minst ett gemensamt föräldramöte hållas med fokus på ANDTS-information (alkohol, narkotika, doping, tobak och spel).
 • Vid minst sex tillfällen per år kommer det att genomföras en särskild ungdomsinsats med fokus på ANDT och motorburen problematik.
 • Om det uppkommer önskemål om trygghetsvandringar så lovar kommun och polis att bistå.
 • Om det uppkommer önskemål om grannsamverkan så lovar kommun och polis att bistå.

Vad är medborgarlöften?

Medborgarlöften handlar om att polis och kommun lyssnar på vad de som bor och verkar i ett område upplever som viktigt för att de ska känna sig trygga och säkra. Det är områden där polis och kommun i och med tecknandet av medborgarlöftena lovar samverka, genom olika aktiviteter för att öka tryggheten och minska brottsligheten. Löftena är en utveckling och förstärkning av de samverkansöverenskommelser som tecknats mellan polis och kommun.

Medborgarlöften ska:

 • öka tryggheten
 • förebygga brott
 • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
 • stärka förtroendet för polisen.

Medborgarlöften och lokalsamverkan

Samverkansöverenskommelse

Utöver medborgarlöften så har polisen och kommunen även en samverkansöverenskommelse. I den regleras förutsättningar för samverkan, åtaganden och mål för det gemensamma arbetet.