Sök

Åtal efter ny lagstiftning

Under torsdagen väcks åtal mot en man i 20-årsåldern, misstänkt för anstiftan av rån och involverande av underåriga i brottslighet.

Sedan 1 juli 2023 finns en ny straffbestämmelse som gör det straffbart att involvera barn under 18 år i brottslig verksamhet. Brottsrubriceringen är involverande av en underårig i brottslighet.

I dag väcks åtal mot en ung man. Det är ett av de första ärendena i Västerbotten med just den rubriceringen – involverande av underårig i brottslighet. Mannen misstänks ha förmått en 15-åring och en 14-åring att råna en person. Därefter ska tonåringarna ha överlämnat rånbytet till mannen.

Rättegång den 25 januari

– Utredningsläget har varit gott i det här fallet. Förutom flertalet förhör har vi även sökt information genom bland annat genomgång av film, teknisk bevisning och elektronisk kommunikation mellan involverade personer i utredningen, säger polisens utredare Karolina Kellgren.

Förutom mannen i 20-årsåldern så åtalas även 15-åringen, misstänkt för rån. 14-åringen har utretts enligt LUL, lagen med särskilda bestämmelsen om unga lagöverträdare.

Rättegången hålls 25 januari.