Sök

Utbildning i lavinräddning och eftersök i fjällterräng

Snöskotrar i fjällmiljö under hårt väder

Bild: Polisen

Under innevarande vecka, 22–26 januari, genomförs utbildning för poliser och fjällräddare för att på ett säkert sätt kunna verka i fjällmiljö och nyttja hunden vid bland annat lavinolycka.

Utbildningen genomförs i Bydalen med fjällräddare från de nordliga länen och från den norska frivillighetsorganisationen, NRH.

– Detta skapar en organisation som är likvärdig såväl nationellt som internationellt vilket är en förutsättning för att vi ska kunna samarbeta över landsgränserna och nyttja räddningsresurserna i fjällkedjan/Skandinavien optimalt, säger Jörgen Modin, inspektör och kursansvarig vid Polisen.

I år finns även en representant från hundförarna i Schweiz, Marcel Meier, med vid övningen. För honom är det första besöket i Sverige under en övning.

– Han är tillika president för ICAR´s doghandlers och via honom har vi en komplett internationell koppling till utbildningen, säger Jörgen Modin.

Även att kriminalsökhundförare är med på utbildningen och breddar kompetensen på ekipagen genom att erbjuda övningar där doft från avliden person presenteras samt att de själva får kompetens att verka i krävande miljö.