Sök

Över 8 000 viltolyckor anmäldes i polisregion Nord i fjol

Under år 2023 har det anmälts drygt 8 000 viltolyckor längs väg i de fyra nordligaste länen. Polisen uppmanar trafikanter att anpassa sin körning efter rådande förutsättningar för att minska risken för olyckor.

Viltolyckor på vägar anmäls året runt, men vintertid adderas föränderligt väglag, varierande snömängd och mörker. Faktorer som kan öka risken för olyckor.

– Det går att minska risken för olyckor genom att bland annat hålla ner hastigheten och vara extra uppmärksam när det varnas för vilt, säger Joacim Lundqvist, viltsamordnare i polisregion Nord.

De tre vanligast förekommande djuren i anmälda viltolyckor i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland är ren, rådjur och älg. I Norrbotten är det vanligast att olyckor med ren anmäls och i de övriga tre rådjur.

Olyckor med älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn, varg, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår ska anmälas så snart som möjligt till polisen på telefonnummer 112. Det ska också anmälas olyckor med ren, även om renar inte räknas som vilt. Att inte anmäla en olycka med nämnda djur är straffbart.

– För att minska djurens lidande är det oerhört viktigt att märka ut platsen där olyckan har skett så de eftersöksjägare som kallas ut har en chans att hitta djuret, säger Joacim Lundqvist.


Frågor från media besvaras av Joacim Lundqvist, viltsamordnare i polisregion Nord. Han nås på nummer 070-689 01 80.