Sök

Knackar dörr för att stoppa relationsvåldet

Måndag den 10 juni kommer poliser att knacka dörr hos hushåll runt om på olika orter i lokalpolisområde Umeå.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer sker dagligen, överallt i samhället med stora konsekvenser för brottsoffren. Att utsätta någon för våld, hot, sexuella övergrepp eller kränkningar är allvarliga brott. I hemmen tvingas många barn dessutom bevittna detta våld.

Ju tidigare brott anmäls och desto fler tips polisen får, desto större möjligheter finns att våld kan förebyggas och brott klaras upp.

– Dörrknackningen är ett sätt att synliggöra och förebygga våld i nära relationer som är ett stort men förhållandevis dolt samhällsproblem, det pågår i det tysta. Mörkertalen är höga, majoriteten av allt våld i hemmet anmäls inte. Där måste det till en förändring. Att vi pratar om våldet är viktigt för att fler ska våga tipsa polisen och anmäla brott, säger Maud Brodin Hansson, kommunpolis i lokalpolisområde Umeå.

Hemmet ska vara en trygg plats, därför vill vi berätta mer om:

  • Hur du som misstänker att någon i din närhet utsätts för våld hemma kan agera.
  • Hur du som utsätts för våld kan få stöd och hjälp.
  • Hur du som utövar våld kan få stöd och hjälp att förändra ditt beteende.

I samtliga medborgarlöften som polisen tecknat tillsammans med respektive kommun i lokalpolisområdet – som innefattar Umeå, Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Vindeln och Vännäs – finns förebyggande insatser för att bekämpa våld i hemmet med.

Polisen arbetar samtidigt över hela landet för att öka det polisiära trycket mot männen som brukar våld och begår sexuella övergrepp. Vi sätter ett tydligare fokus på våldsutövaren och med ett mer offensivt arbetssätt ska vi få större kraft och effekt i både det brottsförebyggande och det brottsutredande arbetet.

Medborgarlöften i lokalpolisområde Umeå

Presskontakt

Maud Brodin Hansson, kommunpolis
Lokalpolisområde Umeå
E-post: Intervjuförfrågningar skickas till maud.brodin-hansson@polisen.se