Sök

Via 112 appen kan du nu få notiser från Polisen

Hand som håller i en mobil med appen 112 öppen

Bild: SOS alarm

Polisen har tecknat ett samverkansavtal med SOS Alarm vilket innebär att du som medborgare kan få pushnotiser från polisen i 112-appen.

Med hjälp av pushnotiser kommer vi kunna nå medborgare som befinner sig i närheten av ett pågående brott och inom geografiskt avgränsade områden.

En annan funktion består av proaktiv kommunikation genom pushnotiser. Dessa kan exempelvis innehålla information om ett pågående modus i ett visst geografiskt område som vi vill att allmänheten är uppmärksam på och lämnar tips om. Det kan röra allt från ett helt län till en enskild stadsdel.

För att ta del av pushnotiserna behöver du ladda ner 112-appen. Det görs på samma ställe där du laddar ner andra appar.

I dagsläget har polisregion Stockholm och polisregion Nord tillgång till detta arbetssätt, övriga ansluter sig successivt.