Sök

Polisen utreder eventuellt samband mellan dödsfall i Skellefteå

Miljöbrottsgruppen i polisregion Nord utreder eventuellt samband mellan tre dödsfall i Skellefteå.

Utredningarna berör tre personer som avlidit och där man inte kunnat få ett tydligt svar vid den rättsmedicinska undersökningen på vad som orsakat deras död. Utredningarna är rubricerade som dödsfall utan misstanke om brott och i nuläget finns det ingen brottsmisstanke. Det finns heller ingen konkret koppling mellan de tre utredningarna, utan det är något som kommer att tittas på liksom andra förklaringar.

Polisen kommer att arbeta genom att utesluta olika hypoteser och förhoppningsvis kunna ge en förklaring till dödsfallen. Utredningarna är i ett tidigt skede och polisen arbetar brett.

Förhör nästa vecka

Då de tre dödsfallen har likheter och personerna arbetade på samma arbetsplats, så är även arbetsplatsen en aspekt som man tittar på i utredningen. En muntlig uppgift har lämnats i den senaste utredningen om att en av personerna kan ha exponerats för ett ämne på sin arbetsplats. Polisen kommer att titta närmare på detta för att se om det har haft någon betydelse i det fallet.

Förhör kommer att genomföras under nästa vecka.

I nuläget kommer polisen inte att kunna presentera någon ytterligare information, utan behöver fokusera på utredningarna. När det finns mer information att delge kommer det att göras via polisen.se.