Sök

Utredningsinsats mot bedrägerier

Under våren har en större utredningsinsats inom bedrägeri genomförts i polisområde Västerbotten.

115 bedrägeriärenden fördelade på 96 misstänkta personer har bearbetats under insatsen. En grupp sammansatt av utredare från hela länet har arbetat med ärendena.

En stor del av alla bedrägerier hänger ihop med den organiserade brottsligheten och göder de kriminella nätverken. Majoriteten av dem som drabbas av bedrägerier är vanliga medborgare, många är äldre personer. Det övergripande målet för insatsen har varit att hjälpa och stötta utsatta medborgare att få upprättelse genom återtagande av pengar eller annat värde.

– Det är ett viktigt signalvärde till medborgarna är att vi utreder deras anmälan så snart som möjligt istället för att de ska behöva ringa och fråga hur det går när de inte hör något från oss, säger Ulrica Heldebro.

Av de ärenden som ingick i insatsen har 76 ärenden hittills kunnat avslutas, varav de flesta har redovisats till åklagare. Några ärenden är fortfarande ute på slutdelgivning, men kommer kunna redovisas inom kort. Genom insatsen har den totala mängden öppna bedrägeriärenden minskat, trots ett högt inflöde av nya bedrägerier.

– Vi kan nu ta oss an nya ärenden än mer fokuserat och systematiskt. Förhoppningen är att medborgarna fortsättningsvis får både snabbare återkoppling och upprättelse. Det är också så att för att nå så hög effekt som möjligt i en förundersökning bör misstänkt gärningsperson höras och lagföras i så nära tid som möjligt till brottets uppkomst, säger Ulrica Heldebro.

Anmäl alltid ett misstänkt bedrägeri till polisen, även om det stannar vid ett försök till bedrägeri

Presskontakt

Ulrica Heldebro
Gruppchef bedrägeribrott, polisområde Västerbotten
Telefon: 010-568 29 21