Sök

Sammanfattning efter cruising i Östersund

Bil på en gata med ryggen av en polis  till vänster

Bild: Polisen

I lördags arrangerades en cruising i Östersund vilken bidrog till att det var väldigt mycket folk i centrala delarna av Östersund och då framför allt vid Krondikesvägen/Rådhusgatan och efter Bangårdsgatan.

Generellt sett har det varit god stämning vid arrangemanget men fyllerinvån har varit hög. De allra flesta har skött sig bra men det har varit en stor påverkan på trafikflödet i och kring cruisingsträckan där framkomligheten under kvällen var begränsad.

  • 42 personer omhändertogs enligt LOB varav 17 minderåriga vilka överlämnades till vårdnadshavare eller socialtjänsten.
  • Ett 15-tal personer har avvisats eller avlägsnats enligt PL13.
  • Anmälningar gällande rattfylleri, olovlig körning, våldsamt motstånd, ofredande och misshandel har upprättats.
  • Ett flertal anmälningar om ofredande har inkommit till Polisen från allmänheten. Samtliga rör störande musik och/eller störande körning.

Polisens mål med insatsen under kvällen var att inget allvarligt våldsbrott, sexualbrott, olycka eller allvarlig ordningsstörning skulle ske. Inga sådana brott har anmälts varför målet med insatsen får anses vara fyllt. Sammanfattningsvis har de tjänstgörande patrullerna haft mycket att göra men inget ärende har varit utöver det vanliga vid denna typ av evenemang.