Sök

Summering av polisens arbete på Tvistevägen

Polisen arbetade med ordning och säkerhet vid ett festarrangemang på Tvistevägen i Umeå i lördags.

Polisen har både inför och under lördagen haft en dialog och samverkan med bland annat räddningstjänsten, Röda korset, kommunen, socialtjänsten, Bostaden och Avarn med syfte att skapa en gedigen resurs för att förebygga brott och olyckor. Polisen har dessutom samverkat med de som stått för musiken på arrangemanget, då platsen där musiken spelades var centrum för tillställningen och där flest människor samlades.

Under helgen har polis haft resurser med bred förmåga i tjänst. Polis har avvisat/avlägsnat sex personer från platsen, omhändertagit tre personer med stöd av lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB) och överlämnat två personer till sjukvård. I samverkan med socialtjänsten och vårdnadshavare har ett flertal ungdomar skickats eller skjutsats hem. Flertal fyrverkerier sköts upp vilket har resulterat i att privatpersoner har ringt till polisens larmnummer 112.

Tack vare gott samarbete mellan alla resurser och aktörer har arbetet flutit på. Det befann sig stundtals mycket folk på platsen, berusningsgraden på platsen beskrivs ha varit väldigt hög men överlag var stämningen god. Polisen har både arbetat brottsförebyggande och gjort ingripanden vid behov.