Sök

Åtal väcks efter flera grova brott i Norrköping

Åklagaren har i dag väckt åtal mot fem män för deras delaktighet i flera planerade och även utförda sprängningar i Norrköping under 2023.

Åtalets tyngdpunkt är uppbyggd på så sätt att det handlar om fyra fall av brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor och fyra fall av allmänfarlig ödeläggelse som har direkt koppling till brotten mot brandfarliga och explosiva varor.

Åtalet för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor består i att männen i olika konstellationer hanterat explosiva varor genom att skaffa fram olika komponenter som behövs för att tillverka bomber och därefter förvara och transportera bomberna i syfte att använda dem för att genomföra sprängningar. Åklagaren har även åtalat för allmänfarlig ödeläggelse i ett fall där bomben orsakat en explosion och för förberedelse eller försök till ett sådant brott i övriga fall beroende på hur långt som de åtalade hade kommit i sin avsikt att använda bomberna. Att bomberna inte exploderat i flera fall har berott på tillfälliga omständigheter.

Åklagaren har rubricerat brotten som grova, bland annat eftersom det varit fråga om spränganordningar av särskilt farlig beskaffenhet och brotten inneburit fara för flera människor.

- Vi ska vara tacksamma för att flera av dessa bomber inte exploderade eftersom de var kraftiga. Om de hade exploderat hade detta kunnat leda till omfattande förstörelse och stor risk för att människor hade kunnat skadas allvarligt eller i värsta fall dödats, säger Anna Hjorth.

Åklagaren åberopar en omfattande bevisning som är en kombination av iakttagelser från vittnen och olika former av teknisk och forensisk bevisning.

- Viktig bevisning som fingeravtryck och DNA från dem som hanterat en bomb förstörs av naturliga skäl ofta när bomben exploderar. Men i det här fallet har sådan bevisning kunnat säkras i samtliga fall, säger Anna Hjorth.   

En av männen åtalas även för synnerligen grovt vapenbrott eftersom han förvarat ett stort antal vapen av särskilt farlig beskaffenhet och även vapendelar och ammunition. Han åtalas också för brott mot lagen om explosiva varor, grovt brott, eftersom han även förvarat och hanterat explosiva varor.  

- Vi ser det som en stor framgång att polisen i Norrköping tillsammans med åklagare har lyckats att få flera gärningspersoner åtalade för ett flertal riktigt grova brott som inträffade under framförallt våren och sommar 2023. Vi fortsätter enträget det här arbetet mot det organiserade grova våldet för att skydda medborgarna och öka tryggheten. Vi har stor hjälp av vårt alltmer gränslösa samarbete med andra regioner och vår gemensamma strävan efter effektiv och obruten reaktionskedja, säger Jan Hofvenstam, chef för polisområde Östergötland.

Talesperson för mediefrågor

Jan Staaf, utredningsledare på Grova brott i Norrköping, kommer att vara tillgänglig för frågor från media via telefon under eftermiddagen. Skicka er förfrågan med tillhörande kontaktuppgifter till media.ost@polisen.se för en intervju.