Sök

Fällande dom för grova brott resultatet efter samverkan över regiongränserna

Vapen och cigarettpaket i dike.

Vapen som hittades i ett dike i Nyköpingstrakten.

Effektivt samarbete över regiongränser och obruten reaktionskedja ledde till dom gällande grova vapenbrott och narkotikabrott.

I september hittade en privatperson två pistoler med tillhörande ammunition och ljuddämpare i diket vid en bensinmack längs med E4:an i Nyköping. Polis kunde konstatera att det var till synes riktiga vapen och de togs i beslag. Spaning sattes upp vid platsen. Ett antal timmar senare, vid tvåtiden på morgonen, kommer en bil till platsen och två kvinnor går ut och letar efter vapnen. Kvinnorna greps tillsammans med en tredje som körde bilen.

Tidigt efter gripandet konstaterades det att två av kvinnorna ett dygn tidigare blivit kontrollerade tillsammans med två män av polisen några kilometer bort. Samtliga personer är hemmahörande i Malmö och männen är bröder.

Hemliga tvångsmedel en nyckel

Med hjälp av hemliga tvångsmedel och i samverkan över regiongränserna stärktes misstankarna mot männen och de kunde gripas i anslutning till sin bostad några dagar senare.

I samband med gripandet anträffades cirka 140 gram kokain och männen blev även misstänkta för grovt narkotikabrott.

Utredningen visar att vapnen lämnades på anträffandeplatsen av sällskapet ett dygn innan gripandet och endast cirka 30 minuter innan de blev kontrollerade av polisen några kilometer därifrån.

Effektiv obruten reaktionskedja 

Spaningen som sattes upp på platsen ledde till tidiga gripanden och information som hittades i de misstänktas telefoner var en stor del i den robusta utredningen. Det visar även på möjligheten att knyta gärningspersonen till kriminalitet även där fyndet har bytts ut.

Information från telefoner, förhör och andra utredningsåtgärder visar att brottsligheten påbörjades en viss tid vilket ledde till fällande domar.

– En stor framgång i ärendet är den obrutna reaktionskedjan, bland annat att spaning sattes upp på fyndplatsen, säger Daniel Eriksson, gruppchef för grova brott i Nyköping.

– Hade fyndet hanterats som ett klassiskt beslagsärende där vapnen tagits i beslag och vi försökt knyta personer till brottsligheten i efterhand hade vi sannolikt inte haft den här framgången, fortsätter Daniel Eriksson.

Stor rörlighet och brottsaktiva gärningspersoner

Utredningen har visat att den hyrbil som sällskapet nyttjade vid brottet färdades cirka 400 mil under de fyra dagar sällskapet förfogade över den.

Trots att de sedan tidigare var i princip ostraffade bedöms ett par av dem som synnerligen brottsaktiva.

– Utredningen visar att gärningspersonerna har haft en stor rörlighet vilket visar på vikten av en fungerande samverkan mellan polisregionerna, säger Simon Arnell, utredare på grova brott och handläggare av utredningen i Nyköping.

Ett par personer är också misstänkta för flera andra brott i andra städer som mordförsök, medhjälp till mord samt grovt vapenbrott. Utredning pågår.

Flera framgångsrika metoder

– Även möjlighet till förtur på NFC och en snabb extrahering av det misstänktas mobiltelefoner var en stor framgångsfaktor, fortsätter Simon Arnell.

– Beslag av vapnen och frihetsberövanden kan sannolikt ha förhindrat vidare våldsbrott, konstaterar Simon Arnell.

Ytterligare en man är häktad i sin utevaro misstänkt för anstiftan till grovt vapenbrott. Den mannen sitter för närvarande frihetsberövad för mord i Sarajevo och är häktad i sin utevaro i flera utredningar i olika delar av Sverige.

Påföljder och förverkanden

  • De båda kvinnorna döms till fängelse i två år och sex månader för grovt vapenbrott.
  • En av männen döms till fängelse i tre år och två månader för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott.
  • Den andra mannen döms till fängelse i två år och två månader för grovt narkotikabrott. Han frias från åtalspunkten grovt vapenbrott eftersom tingsrätten anser att utredningen inte har kunnat visa att han hade kännedom om att vapnen transporterades i bilen.

Från kvinnorna förverkas totalt 30 000 kronor som anses vara utbyte av brottslig verksamhet.

Samtliga fyra får sina mobiltelefoner förverkade eftersom de anses varit hjälpmedel i brottsligheten.

Domen för grovt vapenbrott och grovt narkotikabrott har inte vunnit laga kraft i skrivande stund. (Målnummer B 3312-23, Nyköpings tingsrätt.)