Sök

Beslut om tillfällig kameraövervakning i Jönköping

En karta där området för kameraövervakningen kommer att äga rum.

Bild: Polisen

Polisen i Södra Vätterbygden har beslutat om tillfällig kameraövervakning av delar av Vätterstranden till Huskvarna hamn samt område mellan Vättern och genomfartsleden i Jönköping.

Kamerabevakning bedrivs från och med den 13 juni kl. 07:00 till och med den 16 juni kl. 12:00 (dygnet runt). Bevakningen sker med användande av UAS (drönare).

Beslutet om kameraövervakning är fattat av biträdande lokalpolischef Boel Dahleman och grundar sig på bestämmelser i 14 § 1 p i kamerabevakningslagen. 

Bevakning för att förebygga allvarliga brott och olyckor

Aktuellt beslut om tillfällig kamerabevakning med UAS avser Vätterstranden från kanotklubben (Circle K, Kortenovägen) bort till Huskvarna hamn samt allt område mellan Vättern och genomfartsleden (Järnvägsgatan, Östra Storgatan, Huskvarnavägen) enligt utmärkt på kartan ovan.

Syftet med bevakningen är att förebygga, förhindra eller upptäcka allvarlig brottslighet och/eller att utreda och lagföra sådana brott. Bevakningen är av vikt för att avvärja överhängande fara för olycka, begränsa verkningarna av en inträffad olycka eller minska risken för nya olyckor.

Under den aktuella perioden kommer det att vara mycket folk i rörelse i Jönköping på grund av skolavslutningar, studentfirande, DreamHack och Vätternrundan. För att förhindra allvarlig brottslighet i samband med dessa tillställningar har Polismyndigheten beslutat om tillfällig kameraövervakning med UAS.