Sök

Utbildningsfilm - Så kan vi vuxna skydda samt stärka barn och unga

Solna stad har tagit fram en utbildningsfilm där flera aktörer beskriver utmaningar i barn och ungas liv. Ann-Sofi Rosqvist på LPO Solna bidrar med att prata om gängkriminalitet och brottslighet i filmen.

Utbildningsfilmen har tagits fram för att nå ut till vårdnadshavare och andra vuxna som arbetar med barn och ungdomar. Filmen tar upp ämnena:

  • gängkriminalitet och brottslighet
  • brottslighet på nätet och i sociala medier
  • narkotika- och drogförebyggande arbete
  • vikten av samtal med barn och unga
  • betydelsen av goda relationer, tillhörighet och identitet
  • hur vårdnadshavare kan agera och stödja sitt barn

Ann-Sofi Rosqvist, samordnare för brottsförebyggande arbete och metoder på lokalpolisområde Solna, har varit projektledare för polisens medverkan.

Vem riktar sig utbildningsfilmen till?

– Filmen är en utbildningsfilm som riktar sig till föräldrar och andra viktiga vuxna. Den kommer visas för all skolpersonal och förskolepersonal i Solna Stad innan den sedan visas under fem kvällar för föräldrar i skolornas aulor, säger Ann-Sofi Rosqvist.

– Alla skolor i Solna stad, både kommunala och friskolor, är inbjudna. För att så många som möjligt ska ha möjlighet att se den finns den både YouTube och på Solna Stads hemsida, och är även textad till svenska, engelska, finska och arabiska.

Hur är det tänkt att filmen ska användas?

– Föräldrar och vårdnadshavare ska få kunskap hur rekrytering av unga till kriminella nätverk sker – vad ska du som förälder vara uppmärksam på och hur kan du stärka ditt barn till att säga nej. Den ger matnyttig information kring hur olika droger påverkar unga personer på kort och lång sikt.

– I filmen medverkar, förutom polisen och Solna stads olika verksamheter, även BRIS samt föreläsarna Maria Dufva och Jesper Lindau. Föräldrar får flera bra tips på hur det går att prata om svåra saker med sitt barn och vilken hjälp och stöd som finns att få.

Varför har man tagit fram filmen?

– Eftersom vi ser hur allt yngre personer rekryteras och utnyttjas av kriminella nätverk att begå grova brott behöver vi som samhälle tillsammans göra allt vi kan för att stoppa nyrekryteringen. Och ett sätt är att rusta föräldrar, skola och förskola med kunskap och verktyg att agera så tidigt som möjligt. Syftet med filmen är just detta, att rusta föräldrar och andra viktiga vuxna att kunna stärka och skydda sina barn och ungdomar.

Utbildningsfilmen finns på Solna stads webbplats. 

Utbildningsfilmen