Sök

Två döms för överträdelse av vistelseförbud i Rågsved

Efter att den nya lagen infördes i februari har nu två män dömts för att ha brutit mot sina vistelseförbud i centrala Rågsved i södra Stockholm. Vistelseförbudet har gett positiv effekt i området.

Männen som är i 35 respektive 25-årsåldern är de första i Stockholms län som blir dömda efter att ha brutit mot vistelseförbudet. 

Syftet med den nya lagen om så kallat preventivt vistelseförbud är att öka tryggheten på allmänna platser och motverka brottslig verksamhet. Den nya lagen trädde i kraft 1 februari 2024 och innebär att personer förbjuds att vistas inom ett avgränsat område, exempelvis ett torg, en skolgård eller en stadsdel.

Beslutet har meddelats på grund av att de nu dömda männen bidragit till en ökad otrygghet hos allmänheten. Vistelseförbudet som de hade innefattade Rågsveds centrum, intilliggande skolor och Rågsveds tunnelbanestation samt motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem samt fordon på allmän plats.

Båda männen förnekar brott. Den ena mannen döms till en månads fängelse och den andra döms till villkorlig dom och samhällstjänst.

Sedan den nya lagen om vistelseförbud trädde i kraft är det lugnare i området vilket både boende, näringsidkare och områdespolisen i lokalpolisområde Farsta vittnar om.

Detta i kombination med andra brottsförebyggande åtgärder gör att vi har sett en positiv effekt i området. Nu när domarna börjar komma på överträdelser så blir det inte bara tomma ord, säger Anders Djurestad, lokalpolisområdeschef i Farsta.

Mer information om den nya lagen: Vistelseförbud nytt verktyg för ökad trygghet på allmän plats

Fakta vistelseförbud

  • Lagen innebär att en person kan förbjudas att vistas inom ett avgränsat område om denne medvetet främjar brottslighet som allvarligt kan skada tryggheten eller där det finns risk för användning av skjutvapen eller sprängämnen.
  • Åtgärden kan beslutas utan att personen har dömts för brott.
  • Efter anmälan från polisen fattar åklagare beslut om förbudet. 
  • Även barn över 15 år ska kunna beläggas med vistelseförbud.
  • Området kan vara exempelvis allmän plats, skolgårdar och i fordon på allmän plats. Ett vistelseförbud får inte avse ett större område än vad som är nödvändigt.
  • Förbudet ska gälla i högst sex månader i taget och gälla ett geografiskt avgränsat område.
  • Den som bryter mot ett vistelseförbud ska bestraffas med fängelse i upp till ett år. Om brottet är ringa, ska personerna dömas till böter.