Sök

Fastighetsskötare utbildas för att upptäcka våld i hemmen

Fastighetsskötare i Järfälla ska lära sig se tecken på brott i nära relation.

Majoriteten av brott i nära relation sker i hemmen och kan vara svåra för polisen upptäcka. Därför har lokalpolisområde Järfälla tillsammans med Järfälla kommun och Järfälla hus samt en lokal kvinnojour startat det gemensamma arbetet ”Inte ensam”.

Det handlar bland annat om att utbilda fastighetsskötare i att upptäcka brott i nära relation.

– Brott i nära relation sker ofta bakom stängda dörrar. Det är svårt för oss att få kännedom om brotten. Vi har haft en dialog med Järfälla kommun om hur vi kan arbeta bättre tillsammans för att minska antalet brott i nära relation, säger Riku Lindqvist, gruppchef brott i nära relation i lokalpolisområde Järfälla.  

Fastighetsskötare besöker ofta lägenheter för att åtgärda eller byta ut saker som gått sönder. Det gör att de både ser och kan notera saker i lägenheterna som utomstående inte ser.

Indikationer på våld

Under utbildningen får fastighetsskötare kunskap om indikationer som kan tyda på att någon blir utsatt för våld i sitt hem. Det kan handla om återkommande åverkan på möbler, dörrar med mera.

– Under utbildningarna hör vi att fastighetsskötare kan ge flera exempel på när de misstänker att brott i nära relation förekommer. Det är starka berättelser de delar med sig av och därför känns denna insats som en oroligt viktig del i vårt arbete med att stärka dem i sin roll och ge dem förutsättningar att ta informationen
vidare, säger Ida Dehnisch, kommunpolis i lokalpolisområde Järfälla.

Flera fastighetsskötare har berättat om händelser eller indikationer på att någon blivit utsatt för våld i hemmet.

– En fastighetsskötare berättade hur en kvinna tittat honom i ögonen och hur hennes blick skrek på hjälp. Ytterligare en fastighetsskötare berättade om hur dörrar med knytnävsslag bytts ut vid flera tillfällen i samma lägenhet, berättar Ida Dehnisch.

Fastighetsskötarna har även med sig en fickfolder med alla aktörers kontaktuppgifter som de kan dela ut.

Om samarbetet ”Inte ensam”

Arbetet ”Inte ensam” startade 2019 efter ett beslut i kommunstyrelsen i Järfälla kommun om att det kommunala fastighetsbolaget i Järfälla, socialförvaltningen och polisen skulle arbeta för att minska våld i nära relation och se över rutiner och policy.

2022 genomfördes den första utbildningsinsatsen. Utöver samverkansaktörerna deltog även Nationellt kvinnocenter. Aktörerna i nätverket har tillsammans tagit fram den fickfolder som fastighetsskötare delar ut. Styrgruppen för ”Inte ensam” arbetar med att se över hur arbetet kan följas upp. Under våren 2024 planeras ytterligare informationstillfällen för personal inom det kommunala fastighetsbolaget Järfälla hus.

– Vi har inlett utbildningsarbetet med det kommunala fastighetsbolaget. Vår förhoppning är att vi på sikt även kan genomföra utbildningar även med de privata fastighetsbolagen också, säger Mimmi Elving, gruppchef brott i nära relation i lokalpolisområde Järfälla.

Utöver samarbetet ”Inte ensam” deltar lokalpolisområde Järfälla i ett nätverk bestående av två lokala kvinnojourer, olika funktioner inom Järfälla kommun och polisen.

Genom att stärka samarbetet mellan alla aktörer ökar också kunskapen om varandras verksamheter, vilket gör att det blir enklare att tillsammans vara ett stöd till medborgare som blir utsatta för våld i sina hem eller för dem som utsätter någon för våld.