Sök

Vi vill inte att du ska dö eller döda andra - det finns hjälp att få

Huvudbudskapet var tydligt när polisen, Kriminalvården och Huddinge kommun pratade med utvalda kriminella personer vid ett möte inom metoden GVI (gruppvåldsintervention) den 16 maj.

– Polisen i Huddinge står fast vid vår övertygelse om att modellen passar vår problembild och kommer få effekt. Vi drar nu erfarenheter från genomförandet samtidigt som vi fokuserar på att komma vidare med de individer vi mött denna gång och planera för kommande tillfällen. Det finns många olika modeller för att arbeta preventivt med individer. Nyckeln är utvärdering, kalibrering och uthållighet och det är människor vi har att göra med som ska mötas av både respekt men också tydlighet från myndigheterna, säger lokalpolisområdeschef Peter Berggren.

Ett antal Huddingebor och anställda inom olika myndigheter som har påverkats av våldet i kriminella grupperingar fick möta personer och dela med sig om hur det grova våldet har påverkat deras vardag.

Representanter från lokalsamhället deltog både som publik och talare på mötet. Mötet kallas för ”call-in” och är ett regisserat informationsmöte dit individer med koppling till kriminella grupperingar kallas. Budskapet som gemensamt förmedlades var:

  • Vi vill inte att du ska dö.
  • Vi vill inte att du ska döda.
  • Vi vill att du tar emot det stöd som finns för att lämna det kriminella livet.
  • Om våldet fortsätter kommer det att få kännbara konsekvenser för hela gruppen genom sanktioner och ökat fokus från polisen, Kriminalvården och andra brottsbekämpande myndigheter

Faktaruta: Fakta om GVI i Huddinge kommun

Arbetet med gruppvåldsintervention (GVI) startade 2022 och är en samverkan mellan Huddinge, Polismyndigheten och Kriminalvården. Strategin används även i Upplands-Bro och Järfälla, Göteborg, Malmö och Örebro. Sedan hösten 2023 har arbetet intensifierats genom individuella samtal (så kallade custom notifications) med våldsdrivande personer med koppling till kriminella grupperingar. Målet med GVI är att minska och förebygga det grova och dödliga våldet kopplat till kriminella grupper.