Sök

Nu lanseras Sluta skjut för yngre i Malmö

Polisen och Malmö stad ska börja använda delar av Sluta skjut-konceptet på ungdomar mellan 15 och 17 år som bedöms vara i riskzonen för att begå eller bli offer för allvarliga våldsdåd.

När Sluta skjut lanserades för fem år sedan bestod de våldsdrivande aktörerna i Malmö nästan uteslutande av personer över 18 år. Utvecklingen, inte minst det senaste året, visar på en kraftig ökning av barn som ingår i kriminella nätverk och som riskerar att utsättas eller utsätta andra för allvarligt våld.

- Med Sluta skjut har vi utarbetat en fungerande metod för att kartlägga individer som ingår i kriminella nätverk. Vi pratar med dem istället för om dem och denna dialog kan leda till en förändring. När det grova våldet nu gått ner så markant i åldrarna vill vi, med vissa anpassningar, använda delar av metoden även på yngre personer som befinner sig i samma miljöer, säger Glen Sjögren koordinator för Sluta skjut i Malmö.

Sluta skjut för den som är under 18 år, innebär att ungdomen, tillsammans med vårdnadshavare, kallas till ett möte med polisen och socialtjänsten. Hittills har metoden använts på en handfull ungdomar i Malmö.

- Vi markerar att polisen har ett öga på dem, men framför allt förmedlar vi vår oro över barnet till föräldrarna. Vi sätter fokus på dem och är tydliga med att socialtjänsten kommer att sätta in de sociala insatser som anses nödvändiga om ungdomen fortsätter på samma bana, säger Glen Sjögren.

Sedan Sluta skjut infördes i Malmö har informationsutbytet utvecklats mellan polis, socialtjänst och kriminalvården. Det är en stor fördel för att kunna identifiera de ungdomar som ska kallas till möte med pols och socialtjänst.

- Polisen har koll på ungdomens brottslighet, men socialtjänsten kan komplettera bilden med andra typer av normbrytande beteende som är viktiga för att avgöra vilka ungdomar vi ska inrikta oss på. Socialtjänsten har också översikten över vilka sociala insatser som ungdomen redan fått och var vi kan stärka upp ytterligare för att få till en förändring, säger Henrik Olsson, sektionschef på Malmö stad.

Anpassningen av Sluta Skjut till en yngre målgrupp är än så länge i sin linda och kommer att utvärderas kontinuerligt.

Om Sluta skjut
För att minska det dödliga och grova våldet i kriminella nätverk i Malmö lanserades den amerikanska evidensbaserade strategin, Group Violence Intervention (GVI), Sluta skjut, 2018.

GVI-strategin bygger på att polis, socialtjänst och kriminalvård för en dialog med personer som ingår i kriminella grupper. Budskapet är: ”Sluta skjut. Vi vill inte att du ska dö och vi vill inte att du ska döda. Det finns hjälp att få för den som vill bryta en kriminell livsstil. Om du inte lyssnar kommer myndigheter att sätta fullt fokus på dig och det kommer att göra det svårt för dig och din grupp.”

Flera svenska städer har följt i Malmös fotspår och jobbar nu enligt samma koncept.